Save today for safe tomorrow

img 6442 eredmény
Eng

Name: Save today for safe tomorrow
Duration: 25. 06. 2022 – 04. 07. 2022
Place: Istanbul, Turkey

Hun

Név: Save today for safe tomorrow
Időtartam: 2022. 06. 25. – 2022. 04. 07.
Helyszín: Isztanbul, Törökország

Objectives

Objectives: to give the youngsters the needed tool to be able to fight against overconsuming and pollution.

= showing methods and tools for the youngsters of Europe to fight against pollution and overconsuming
= filling the gap between the consuming society and conscious youngsters

Célkitűzések

Célkitűzések: A fiatalok soft skilljeinek fejlődése, hogy könnyebben el tudjanak helyezkedni a munkaerőpiacon.

= olyan metódusokat és eszközöket biztosítani az Európai fiataloknak amikkel harcolhatnak a szennyezés és túlfogyasztás ellen
= betömni a lyukat a túlfogyasztó társadalom és a tudatos fiatalság között

About the project

Save Today for Safe Tomorrows – Güvenli Yarınlar için Bugün Biriktir! aims to fill the gap in the financial literacy area by designing tailor made trainings in parallel with the needs of the young people and providing a pilot training to the participants. Today, whole society became a consumption society and are not aware of the dangers of overconsuming/spending. EU and COVID-19 crises showed whole world that impact of financial crises are becoming greater. Since there is not any kind of financial literacy trainings/methodology given in schools, young people who are affected the most, may not know how to react during the economic crisis period and how to prepare/adapt themselves to it.

Therefore, our project will fill this gap by providing proper training to the young people. Even though it is mostly ignored, social and economic problems are interrelated. Tackling only one problem will not have full impact on the disadvantaged people. By this training, young people and the participating organizations in the area will be able to tackle with the economic issues that disadvantaged youth faces.

A projektről

Save Today for Safe Tomorrow célja, hogy betömje a lyukakat a pénzügyi műveltséget illetően aztáltal, hogy párhuzamot von a fiatalok szükségletei és a résztvevőknek átadott tudás között.

Manapság, a fogyasztói társadalom nincs tisztában a túlfogyasztás veszélyeivel. A Covid-19 okozta krízisek az egész világot érintik – és mivel kevés a pénzügyi műveltséget érintő tréning az iskolákban, a fiatalok sokkal jobban ki vannak téve az utóhatásoknak.

Ezért, a projekt célja, hogy egy ilyen jellegű képzést biztosítson a fiatalok számára, annak ellenére, hogy egy a téma sokszor háttérbe van szorítva.
Egyetlen probléma megoldása nem fogja megfordítani a hátrányos helyzetű emberek helyzetét, de a tréningen résztvevő fiatalok képesek lesznek hatékonyan résztvenni a gazdasági problémákkal.

 

The project „Save Today for Safe Tomorrow” was financed with the support of the European Commission through Erasmus+ Programme. This blog reflects only the author’s views, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Az „Save Today for Safe Tomorrow” projekt az Európai Bizottság támogatásával jött létre, az ERASMUS+ Programon keresztül. Jelen bejegyzés csak a szerkesztő nézőpontját osztja meg, a Bizottság semmilyen formában nem vonható felelősségre az itt feltüntetett információkért.

logo e