photodumb

the bettermaking

Youth Foundation

Our Story

The BetterMaking Youth Foundation is an organization whose main goal is to provide valorous educational opportunities for youngsters which face the needs and necessities of the actual European society. We foster personal- and community development through our work and projects. By participating our activities, young people discover how they can make the most out of their hidden abilities, while also experiencing cooperation with people with different backgrounds and learning the European values in practice.

 

Our mission is to create a space – both virtually and physically- where youngsters can freely express their thoughts and emotions.

Our other emphasized goal is to make young people aware of the ability to take the initiative in their own closer and the wider environment by promoting critical thinking and active citizenship.

We consider it a priority to include European values in our mission, in our various activities and projects. We give support for them in understanding and accepting the values of the European Union: we operate with respect for human dignity, the right to freedom, democracy, equality, the rule of law and human rights. The knowledge and respect of these values will be passed on to the young people through our activities.

the bettermaking

Ifjúsági Alapítvány

Történetünk

A the bettermaking Ifjúsági Alapítvány fő célja, hogy különböző oktatási módszereket követve segítse a fiatalokat szembenézni az európai társadalom problémáival. Személyes és csoportos fejlődési lehetőséget biztosítunk a fiataloknak akik a projekteinken dolgoznak. Aztáltal, hogy részt vesznek a különböző programokon, a fiatalok felfedezhetik a saját rejtett képességeiket míg megtanulnak együttműködni különböző háttérből származó fiatalokkal – miközben megismerkednek az európai értékekkel a gyakorlatban is.

Küldetésünk, hogy olyan teret hozzunk létre – virtuálisan és fizikailag egyaránt –, ahol a fiatalok szabadon megélhetik valós énjüket, kifejezhetik gondolataikat és érzelmeiket.

Munkánk során nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a fiatalokat megerősítsük abban a tudatban, hogy képesek tenni ők maguk is saját mikro- és makrokörnyezetükért azáltal, hogy felhívják a körülöttük élők figyelmét az aktív állampolgárság és a kritikus gondolkodás fontosságára.

Támogatjuk az Unió által fontosnak ítélt pillérek, – mint a demokrácia, az emberi méltóság tiszteletben tartása, a szabadsághoz való jog, a demokrácia és még sok más – megértését, megértetését gyakorlatba ültetését mindennapi munkánk során, hogy a velünk dolgozók ne csak pár napig, de hosszú távon is hasznosítsák azokat a fiatalok életükben.

dsc00861

Értékeink

w Tájékoztatni a közösségünk fiataljait az Európai Unió által kínált lehetőségekről, valamint támogatást és lehetőséget biztosítani számukra a különféle helyi és nemzetközi projektekben, ifjúsági csereprogramokban, képzéseken való részvételhez.

w Tudatosítani az érzelmi intelligencia fontosságát a fiatalok körében helyi és nemzetközi projektek, rendezvények, viták, workshopok szervezésével.

w Olyan módszereket és programokat dolgozunk ki, amelyek elősegítik az ifjúsági munkavállalókat az ifjúsági célcsoportok érzelmi problémáinak kezelésében

w Információs és oktatási anyagok kidolgozása az ifjúsági oktatás, önfejlesztés, karrier-orientáció, coaching területén.

Our values

w To inform the youth in our communities about the possibilities offered by the European Union for their development and to offer support and chance for them to participate in different local and international projects, youth exchanges, training courses.

w Promote the importance of emotional intelligence among youngsters by planning and implementing local and international projects, events, debates, workshops.

w Develop methods and programs which foster for youth workers to manage the emotional problems among their young target groups.

w Develop informational and educational materials in the field of youth education, self- development, career orientation, coaching, facilitation and training.

dsc01347
dsc01301
242164087 373335794420802 2860405933310621548 n
dsc00856

Tevékenységi területeink

  Kultúrák közötti párbeszéd:

Fontos számunkra, hogy a fiatalabb generáció megismerje a különböző kultúrákat, legyen az akár generációs, társadalmi, etnikai vagy vallási. El szeretnénk érni, hogy a későbbiekben tanulmányaik vagy szakmai életünk során hasznosítsák e tudásukat. Mindemelett célunk a kultúrák közti szakadék összevonása.

 • Eltérő korú és etnikai csoportok létrehozása beszélgetések céljából.
 • Szorgalmazzuk a kulturális programok sűrűbb látogatásait.
 • Szabadidős és kulturális programok szervezése – helyi közösségek és kultúrák igényei és szükségletei kielégítésére.

  Munkanélküliségből foglalkoztatottság:

Az elmaradottabb régiókban magasabb a munkanélküliségi ráta, célunk ennek javítása. Bár tudatában vagyunk, hogy ifjúsági alapítványként egy ilyen komplex kérdéskör megoldására eszközeink behatároltak, mégis lehetőségeinkhez mérten megtesszük azt, amit lehetséges a helyi fiatalokkal közösen:

 • Motivációs levelek megírásában való segítség
 • Önéletrajz írásában, szerkesztésében segítség
 • Információszolgáltatás helyileg az aktuálisan pályázható állásokról

  Környezetvédelem

Fontos számunkra, hogy a fiatalok saját maguk tanulják és tapasztalják meg a környezetvédelem fontosságát. Ezeket különféle módokon ismertetjük:

 • szelektív hulladékgyűjtés promotálása
 • edukáció a tömegközlekedés fontosságáról
 • közösségi kerékpármegosztó rendszer használata

  Szociális integráció:

Azon dolgozunk, hogy a különböző társadalmi osztályokból jövő fiatalok közti szociális szakadékot csökkentsük. Támogatjuk a sajátos nevelésű igényű fiatalok fejlesztését azáltal, hogy hidat képezünk egészséges társaikkal.
Ezeket tanulhatják például:

 • a közös sporttevékenységek alkalmával,
 • kirándulásokon,
 • a szabad játék és beszélgetés keretén belül.

  Coaching ifjúsági kezdeményezések terén:

Az ifjúsági kezdeményezések által a fiatalok olyan projekteket hozhatnak létre és dolgozhatnak benne, amik az érintik e csoportok problémáit. Szeretnénk minél több fiatal részére lehetővé tenni azt, hogy kreatívak és innovatívak lehessenek, magukat helyi és európai projektben kipróbálhassák. Ezekben a kezdeményezésekben segítségükre van egy coach, aki megkönnyíti a tanulási folyamatokat vagy tanácsokat ad.
Ezek a kezdeményezések lehetnek például:

 • művészeti és kulturális kezdeményezése (kiállítások, színházi foglalkozások)
 • klubok létrehozása

  Egészséges életmód

Az egészséges életmódra komplex kérdésként tekintünk, mely nem csak a testi egészségre, hanem a mentálisra is vonatkozik. Ezekben az alapelvek megismertetésében és megtapasztalásában vagyunk segítségére a fiatalok körében.
• különféle csapatjátékok szervezése (előnyben részesítjük például a pszichológiai társasjátékokat)
• egészséges táplálkozással kapcsolatos ismeretek
• mentális jólléttel kapcsolatos edukáció

Our working fields

  Intercultural dialogue

It is important for us that the younger generation learns about different cultures, be it generational, social, ethnic, or religious. We want them to make use of this knowledge later in their studies or professional life. At the same time, our goal is to bridge the gap between cultures, by:

 • Creating different age and ethnic groups for conversations.
 • Encourage more frequent visits to cultural programs.
 • Organizing leisure and cultural programs – to meet the needs and requirements of the local community and culture.

  Employment from unemployment

Unemployment is higher in less developed regions, and our goal is to improve this.
While we are aware that, as a youth foundation, our resources to address such a complex issue are limited, we will do what we can with local youth to the best of our ability:

 • Help in writing cover letters
 • Help in writing and editing a CV
 • Providing information locally about currently available jobs

  Environmental protection

It is important for us that young people learn and experience for themselves the importance of protecting the environment.
We contribute to this in different ways:
• promoting selective waste collection
• education on the importance of public transport
• use of a community bicycle sharing system

  Social integration

We are working to reduce the social gap between young people from different social classes. We support the development of young people with special educational needs by building a bridge with their healthy peers.
These can be learned, for example:

 • during joint sports activities
 • trips
 • within the framework of free play and conversation

  Coaching in the field of youth initiatives

Youth initiatives allow young people to create and work on projects that address the problems of these groups. We want to enable as many young people as possible to be creative and innovative, to try themselves in both local and European projects. In these initiatives, they are assisted by a coach who facilitates the learning process or gives advice.
Examples of such initiatives include:

 • artistic and cultural initiative (exhibitions, theatre sessions)
 • creation of clubs

  Health lifestyle

We see a healthy lifestyle as a complex issue that affects not only physical health but also mental health. We help young people to learn and experience these principles by:

 • organization of various team games (for example, we prefer psychological board games)
 • knowledge of healthy eating
 • mental well-being education

Mit adnak nekünk a projektek? / What do projects give us?

Nos…

érdekes, naprakész, azonnal használható dolgokat tanulunk;
más kultúrákat ismerünk meg;
új barátságokat kötünk;
és persze remekül szórakozunk.

dsc01353

Well…

we learn interesting, ready-to-use things;
we experience new cultures;
we make new friends;
and, of course, we’re having fun.

SYVELY

dsc00845

p Ezen projekten keresztül szerettük volna felhívni a résztvevők figyelmét az európai munkaerő piacban rejlő új lehetőségekre, és hogy hogyan hat az agyelszívás az európai szociális hálóra.

p Through this project we are raising the awareness of the participants regarding the new job opportunities in the European labour market and how the brain drain affects the European social fabric.

Pictures Speak for Inclusion

218922958 336161871471528 951931787232623283 n

p A projekten keresztül igyekeztünk csökkenteni a kirekesztés mértékét, megtörni a sztereotípiákat és a diszkriminációt, a fotózást felhasználva arra, hogy közvetítsük az Európai Értékeket.

p Through this project, we contributed to reducing the level of social exclusion, stereotyping and discrimination using photography and promotion of European Values.

Csapatunk/Our Team

kedveskrisztina

Krisztina Kedves

Ügyvezető, Projektmenedzser
Executive, Project Manager

calin ioan boldea png

Calin Ioan Boldea

Nemzetközi projektmenedzsment
International projectmanagement

mironcristina

Cristina Miron

Projektmenedzser, ERASMUS+
Project Manager, ERASMUS+

nadia miksa(1)

Nadia
Miksa

Önkéntes
Volunteer

benedekbernadette2

Bernadette Benedek

Projektmenedzser, ESC
Project Manager, ESC

rozsenich levente(1)

Rozsenich Levente

Facilitálás & Logisztika
Facilitation & Logistics

portikhunor

Hunor Portik

Kommunikáció & Logisztika
Communication & Logistics

mariana boghi

Mariana Boghi

Pszichológus
Psychologist

12 + 13 =

Segíts nekünk/help us

Ha elnyerte a tetszésedet az eddigi munkánk, segíts minket a további működésben.

If you would like to support our work – donate us.