Történetünk

A the BetterMaking Ifjúsági Alapítvány egy olyan szervezet, amelynek fő célja, hogy értékes lehetőségeket biztosítson a fiatalok számára, akik szembesülnek a jelenlegi európai társadalom igényeivel és szükségleteivel. Munkánk és projektjeink révén elősegítjük a személyes és közösségi fejlődést. A tevékenységekben való részvétel révén a fiatalok felfedezik, hogyan tudják kihozni a rejtett képességeiket, miközben együttműködnek a különböző háttérrel rendelkező tagjainkkal és megismerik az európai értékeket a gyakorlatban.

Küldetésünk az, hogy olyan teret hozzunk létre – mind virtuálisan, mind fizikailag -, ahol a fiatalok szabadon kifejezhetik gondolataikat és érzelmeiket.

Másik hangsúlyozott célunk az, hogy tudatosítsuk a fiatalokat abban, hogy képesek kezdeményezést vállalni a saját közelebbi és szélesebb környezetben, a kritikus gondolkodás és az aktív állampolgárság előmozdításával. Kiemelten fontosnak tartjuk az európai értékek bevonását küldetésünkbe, különféle tevékenységeinkbe és projektjeinkbe. Támogatjuk őket az Európai Unió értékeinek megértésében és elfogadásában: az emberi méltóság tiszteletben tartásával, a szabadsághoz való jog, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság és az emberi jogok tiszteletben tartásával. Ezen értékek ismerete és tisztelete tevékenységeink révén továbbadódik a fiatalok számára. 

Legyél te is önkéntes

Alapítványunk szívesen von be önkénteseket, számunkra öröm ha egy jó önkétes csapattal dolgozhatunk együtt.

 

Csatlakozom

A kezdetek óta sok minden történt…

erasmus+ projekt

partnerkapcsolat

bevont fiatal

Tevékenységi területeink:

 • Tájékoztatni a közösségünk fiataljait az Európai Unió által kínált lehetőségekről, valamint támogatást és lehetőséget biztosítani számukra a különféle helyi és nemzetközi projektekben, ifjúsági csereprogramokban, képzéseken való részvételhez. 
 • Tudatosítani az érzelmi intelligencia fontosságát a fiatalok körében helyi és nemzetközi projektek, rendezvények, viták, workshopok szervezésével
 • Olyan módszereket és programokat dolgozunk ki, amelyek elősegítik az ifjúsági munkavállalókat az ifjúsági célcsoportok érzelmi problémáinak kezelésében 
 • Információs és oktatási anyagok kidolgozása az ifjúsági oktatás, önfejlesztés, karrier-orientáció, coaching területén.

Kultúrák közötti párbeszéd

Fontos számunkra, hogy a fiatalabb generáció megismerje a különböző kultúrákat, legyen az akár generációs, társadalmi, etnikai vagy vallási. El szeretnénk érni, hogy a későbbiekben tanulmányaik vagy szakmai életünk során hasznosítsák e tudásukat. Mindemelett célunk a kultúrák közti szakadék összevonása.  

 • Eltérő korú és etnikai csoportok létrehozása beszélgetések céljából.
 • Szorgalmazzuk a kulturális programok sűrűbb látogatásait.
 • Szabadidős és kulturális programok szervezése – helyi közösségek és kultúrák igényei és szükségletei kielégítésére.

Munkanélküliségből foglalkoztatottság

Az elmaradottabb régiókban magasabb a munkanélküliségi ráta, célunk ennek javítása. Bár tudatában vagyunk, hogy ifjúsági alapítványként egy ilyen komplex kérdéskör megoldására eszközeink behatároltak, mégis lehetőségeinkhez mérten megtesszük azt, amit lehetséges a helyi fiatalokkal közösen:

 • Motivációs levelek megírásában való segítség
 • Önéletrajz írásában, szerkesztésében segítség
 • Információszolgáltatás helyileg az aktuálisan pályázható állásokról

Környezetvédelem

Fontos számunkra, hogy a fiatalok saját maguk tanulják és tapasztalják meg a környezetvédelem fontosságát. 

Ezeket különféle módokon ismertetjük:

 • szelektív hulladékgyűjtés promoválása
 • edukáció a tömegközlekedés fontosságáról
 • közösségi kerékpármegosztó rendszer használata

Szociális integráció

Azon dolgozunk, hogy a különböző társadalmi osztályokból jövő fiatalok közti szociális szakadékot csökkentsük.  Támogatjuk a sajátos nevelésű igényű fiatalok fejlesztését azáltal, hogy hidat képezünk egészséges társaikkal.
Ezeket tanulhatják például:

 • közös sporttevékenységek alkalmával
 • kirándulásokon
 • szabad játék és beszélgetés keretén belül

Coaching ifjúsági kezdeményezések terén

Az ifjúsági kezdeményezések által a fiatalok olyan projekteket hozhatnak létre és dolgozhatnak benne, amik az érintik e csoportok problémáit. Szeretnénk minél több fiatal részére lehetővé tenni azt, hogy kreatívak és innovatívak lehessenek, magukat helyi és európai projektben kipróbálhassák. Ezekben a kezdeményezésekben segítségükre van egy coach, aki megkönnyíti a tanulási folyamatokat vagy tanácsokat ad. 

Ezek a kezdeményezések lehetnek például: 

 • művészeti és kulturális kezdeményezése ( kiállítások, színházi foglalkozások)
 • klubok létrehozása 

Egészséges életmód

Az egészséges életmódra komplex kérdésként tekintünk, mely nem csak a testi egészségre, hanem a mentálisra is vonatkozik. Ezekben az alapelvek megismertetésében és megtapasztalásában vagyunk segítségére a fiatalok körében. 

 • különféle csapatjátékok szervezése (előnyben részesítjük például a pszichológiai társasjátékokat)
 • egészséges táplálkozással kapcsolatos ismeretek
 • mentális jólléttel kapcsolatos edukáció