Pictures Speak for Inclusion

218922958 336161871471528 951931787232623283 n
eng

Name: Pictures Speak for Inclusion
Partners: the bettermaking Ifjúsági Alapítvány – Hungary | Udruzenje Kibitz Kolektiv – Serbia | Be the Change NGO – Italy | SIR – Poland | Euroactive NGO – Romania | Association MOGA– Bulgaria
Duration: 08.07.2021 – 19.07.2021 (including travel days)
Place: Szentendre, Hungary

HUN

Név: Pictures Speak for Inclusion
Partnerek: tthe bettermaking Ifjúsági Alapítvány – Hungary | Udruzenje Kibitz Kolektiv – Serbia | Be the Change NGO – Italy | SIR – Poland | Euroactive NGO – Romania | Association MOGA– Bulgaria
Duration: 2021. 07. 08. – 2021. 07. 19.
Helyszín: Szentendre, Pap-sziget

Célitűzések/Objectives

As a Youth Foundation focusing on the self-development of the youngsters and social inclusion, we always dreamt of organizing such a youth exchange, where we could use some kind of art to contribute in better understanding and enhancing one of the main goals of the Erasmus+, this is how Pictures Speak for Inclusion came alive.

Through this project, we contributed to reducing the level of social exclusion, stereotyping and discrimination using photography and promotion of European Values.

With this in mind, we set and achieved the following objectives:

= Better understanding of the European values
= Develop young people photographic skills
= Increase awareness about the effects of social exclusion
= Achieve a project with generous social impact

Mivel alapítványunk ifjúsági munka keretében a fiatalok személyes fejlődésére és szociális integrációjára fókuszál, így álmodtuk ezt az ificserét, ahol valamilyen művészeti formán keresztül szerettük volna megmutatni a fiataloknak az ERASMUS+ egyik fő célját – így született meg a Pictures Speak for Inclusion.

A projekten keresztül igyekeztünk csökkenteni a kirekesztés mértékét, megtörni a sztereotípiákat és a diszkriminációt, a fotózást felhasználva arra, hogy közvetítsük az Európai Értékeket.

Ezeket vezérfonalul használva a következő célkitűzéseket tettük:
= Az Európai Értékek mélyebb megismerése
= A fiatalok fotókészítési képességeinek fejlesztése
= Felhívni a figyelmet a kirekesztés káros hatásaira
= Társadalmi változást generálni a projekt végrehajtásával

218028822 6830116630347954 9181788955611790393 n
until death
217627044 331832498571132 5371987361585313044 n
217711734 4514695938563609 452289393212468987 n

About the project

We began…
our project with getting to know each other activities, where a simple but fun exercise that we’ve done was trying to draw each others’ faces on envelopes, where we can send and receive unspoken messages to our peers. Colorful, funny and quite interesting, it was a good way to build up the feeling of comfort between the group.
We went through a rulemaking process also, which was followed by listing our fears and objectives, fears which we have symbolically destroyed.

We continued then…
we talked about the Erasmus Plus Youthpass and the 8 key competences: what they mean and why they are important to us.
Our level of energy was always maintained with fun energisers, for example: follow the leader and the pony game. Then we had the “line activity”, where we were able to know ourselves and our group on a more intimate level.

Later on…
one of the most challenging activities was a role-play where we were put in the situation to be discriminated and excluded, to fill the how it is to have limited rights, just because you are born in a different country, culture or family.

We also…
got to know each other better by being divided into groups and describing an incident where we felt discriminated against. After that, we had to find solutions for a list of questions where we learned more about inclusion, like why it’s important and different ways to define it.

After that …
we had an activity to find a solution for a disabled person to be able to do one of our favorite activities. We found out that there is always a way, we just need to try. The reflexion and evaluation, where we each said one thing we learned during the activities, were also parts of our productive days.

Finally …
we got to know more and more things about photography through the workshops that the participants have been facilitating. We got to experiment with editing pictures, getting creative with the contents and titles of photographies, exploring night painting and receiving insights from professionals.

WHAT A GREAT PROJECT WE HAD!

A projektről

Ahogy indultunk…
a projekt első felében egymás megismerésére koncentráltunk, egyszerű, de mókás gyakorlatok közepette, például próbáltuk lerajzolni a másik arcát borítékokra, amikkel szavak nélkül válthattunk üzeneteket. Színes, mókás és érdekes programok – így épül fel a komfortérzet egy csoporton belül.
Lefektettük a szabályokat is, amiket aztán a céljaink és a félelmeink listázása követett – olyan félelmeké, amiket aztán szimbolikusan elpusztítottunk.

Aztán…
megismerkedtünk az ERASMUS Plus Youthpass-szel, és annak 8 kulcskompetenciájával: mit jelentenek és miért fontosak a számunkra.
Az energiaszintünket a különböző energizálók támogatták, például kövesd a vezért vagy a pónijáték. Ezeket további olyan programelemek követték, ahol sokkal mélyebben megismerhettük önmagunkat és a csapatunkat.

Később…
az egyik legnagyobb kihívást jelentő tevékenység egy szerepjáték volt, ahol olyan helyzetbe kerültünk, hogy diszkriminálnak és kirekesztettek, hogy betöltsük azt, hogy milyen korlátozott jogokkal rendelkezünk, csak azért, mert más országban, kultúrában vagy családban születünk.

Ezeken kívül…
jobban megismertük egymást azáltal, hogy különböző csapatokba osztottak be minket és le kellett írnunk egy helyzetet, ahol úgy éreztük, diszkrimináció ért minket. Azt követően, válaszolni kellett a feltett kérdésekre, amik az elfogadás erősítésére irányultak – például miért fontos tisztázni egyértelműen a különböző utakat.

Azután…
egy aktivitás keretein belül segítenünk kellett egy fogyatékos embernek, ami az egyik kedvenc programunk volt. Rájöttünk, hogy út mindig van, csak keményen kell próbálkozni. Az elmélkedés és értékelés alatt végigvettük, mit tanultunk az aktivitások alatt, amik szintén hasznos részei voltak a napjainknak.

Végül…
napról napra többet és többet tudtunk meg a fotózásról a workshopokon keresztül, amiket a résztvevők tartottak. Belekóstoltunk a fotószerkesztésbe és abba, hogyan legyünk kreatívak mind tartalomban, mind címadásban, felfedeztük a fényfestést és profi fotósok engedtek betekintést a munkájukba.

MICSODA REMEK PROJEKT VOLT!

Exhibition/Kiállítás

The project „Pictures Speak for Inclusion” was financed with the support of the European Commission through Erasmus+ Programme. This blog reflects only the author’s views, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

A „Pictures Speak for Inclusion” projekt az Európai Bizottság támogatásával jött létre, az ERASMUS+ Programon keresztül. Jelen bejegyzés csak a szerkesztő nézőpontját osztja meg, a Bizottság semmilyen formában nem vonható felelősségre az itt feltüntetett információkért.

logo e