Peace Drama

whatsapp image 2023 07 01 at 16.38.29
Eng

Name: Peace Drama
Partners: The bettermaking Ifjúsági Alapítvány (Hungary), SIR (Poland), Navissos (Serbia), Arousa Muza (Spain), ARYAS (Romania)
Duration: 23.06.2023-02.07.2023 (with travel days)
Place: Szentendre, Hungary

Hun

Név: Online media tools for disadvantaged youth inclusion
Partnerek: The bettermaking Ifjúsági Alapítvány (Magyarország), SIR (Lengyelország), Navissos (Szerbia), Arousa Muza (Spanyolország), ARYAS (Románia)
Időtartam: 2023.06.23-07.02 (utazással együtt)
Helyszín: Szentendre, Magyarország

Objectives

To increase the young people’s toolbox and learn Drama in Education methods to promote peace building.
To support young people to develop a drama in education session on peace.
To develop young people’s tools and skills in drama in education
To develop the creativity, interpersonal – intercultural communcation skills, critical thinking and collaborative skills of young people.

Célkitűzések

= A fiatalok eszköztárának bővítése és a drámapedagógia módszerek elsajátítása a béketeremtés elősegítése érdekében.
= Támogatni a fiatalokat egy drámapedagógia foglalkozás kidolgozásában a béke témájában.
A fiatalok drámapedagógiai eszköztárának és készségeinek fejlesztése.
A fiatalok kreativitásának, interperszonális és interkulturális kommunikációs készségeinek, kritikai gondolkodásának és együttműködési készségeinek fejlesztése.

About the project

This programme is designed to give young people the opportunity to learn about other cultures, to make contacts and, above all, to become aware citizens who understand the concept of peace and its importance. Our aim was achieved through drama, raising awareness of the importance of non-formal learning methods.

The participants came to us to learn from themselves and from others, and to increase their knowledge in all areas of life.

On the first day, after the teams had arrived and settled in, we started the orientation. We got to know each other through different games and learned names.

We started the second day with a wake-up game and then moved on to different team building and association games. These were followed by an introductory game on morality and a Poetry workshop, the aim of which was to develop creativity and give participants a little self-awareness. The day ended with a reflection circle, where everyone could sum up their feelings about the day in a sentence or two and we also got some feedback. In the evening we spent some pleasant hours around a campfire and some music.

The next day, again after a short energizer, everyone had the opportunity to share what peace means to them and what they can do for it and how it is present in our lives. Then we talked about drama education and how we can use theater as a tool for peace building. After a short coffee break, we expanded our knowledge with videos. After the evaluation of the day, we watched a film together drama in education and its use.

The next morning, we had a two-hour interactive drama lesson with the organizers, after which we discussed the experience again. After dinner, the evening was closed with the first cultural evening, where a nationality presented its culture, food and drinks in a short performance. Last but not least, traditional dances followed.

The fifth day was all about the preparations. After discussing what the situation was, the participants had to work in groups to come up with a basic story that they would use for the rest of the days. These were presented and discussed with the other groups at the end of the day after lengthy discussion and ongoing consultation. But the work did not end there, after a quick reflection circle and some delicious dinner, another cultural evening began.

The fifth day was entirely dedicated to the preparation work. After discussing what the situation was, the participants had to work in groups to come up with a basic story that they would use in the following days. These were presented and discussed with the other groups at the end of the day after lengthy discussion and ongoing consultation. But the work did not end there, after a quick reflection circle and some delicious dinner, another cultural evening began.

On the sixth day, after a little warm-up, the groups had to analyze drama models and then present them to each other. Of course, there was also room for questions, as it was important that everyone understood all four drama models in order to be able to work smoothly in the future. After an exercise in questioning, the evening came and if it was evening, then culture was on the menu.

The next day, after long preparations, the groups finally got down to writing a drama lesson, a theater education performance. As this is far from an easy task, they had the whole day to prepare. Of course, coffee breaks were not to be missed either. And after the intercultural evening, everyone stayed up to let off some steam and prepare for the day ahead. The next day we started with an inspirational walk in Szentendre, where the young people could gather some inspiration for their work. Once everyone had returned to the camp, the groups set to work again on perfecting their sessions.

Unusually, we ended the day with an evening of board games.

The big day arrived when all the teams could finally present their finished work. After a long and concentrated series of presentations, there was of course an evaluation so that everyone could learn from their mistakes.

Like everything else, the project was coming to an end and we met to discuss the way forward and the positive experiences we have had and want to take with us in the future. We ended the day with a real farewell party and everyone wrote each other some kind words to take home with them.

On the last day, we filled in the Youthpass together, which allows the participants to keep track of the competences they have learnt during the project.A projektről

Ez a program azért jött létre, hogy lehetőséget biztosítson a fiatalok számára más kultúrák megismerésére, kapcsolatteremtésre és legfőképpen arra, hogy tudatos állampolgárokat neveljünk, akik tisztában vannak a béke fogalmával és annak fontosságával. Célunkat a dráma eszközeivel sikerült megvalósítani, felhívni ezzel a figyelmet a nem-formális tanulási módszerek fontosságára.

A résztvevők azért érkeztek hozzánk, hogy mind maguktól mind pedig másoktól is tanuljanak és gyarapítsák tudásukat az élet minden terén.
Az első napon a csapatok érkezését és ügyintézését követően megkezdtük az ismerkedést. A különböző játékokon keresztül ismertük meg egymást és tanultuk meg a neveket.

A második napot egy ébresztő játékkal kezdtünk, majd áttértünk a különböző csapatépítő és asszociációs játékokra. Ezeket követte egy ismertető játék az erkölcsről és a Poetry workshop, aminek lényege, hogy fejlessze a kreativitást és hogy a résztvevők egy kis önismeretre tegyenek szert. A napot egy reflexiós körrel fejeztük be, amikor is mindenki egy-két mondatban össze tudta szedni az aznapra vonatkozó érzéseit és mi is kaptunk némi visszajelzést. Este tábortűz és némi zene mellett töltöttünk el néhány kellemes órát.

Másnap ismét egy rövid energizer után mindenkinek lehetősége nyílt arra, hogy elmondja, mit is jelent neki a béke és hogy ki mit tud tenni érte illetve miként van jelen az életünkben. Ezután a drámapedagógiáról esett némi szó és arról, hogyan tudjuk a színházat a béketeremtés eszközeként használni. A tudásunkat egy rövid kávészünet után videóanyagokkal bővítettük. A nap értékelése után pedig egy közös filmnézés következett a drámapedagógiáról és annak használatáról.
A következő reggelen egy két órás interaktív drámaóra következett a szervezők főszereplésével, ami után ismét megbeszéltük a tapasztalatokat. Az estét a vacsora után az első kulturális estével zártuk, ahol egy nemzetiség bemutatta egy rövid előadás során kultúráját, ételeit és italait. Végül, de nem utolsó sorban pedig a tradicionális táncok következtek.

Az ötödik nap teljesen az előkészítési munkálatoké volt. Miután szó esett arról, hogy mi is a szituáció, a résztvevőknek csoportokban kellett egy alap történetet kitalálni, amit majd felhasználtak a további napokon. Ezeket hosszas megbeszélés és folyamatos konzultáció után a nap végén prezentálták és átbeszélték a többi csoporttal. Azonban a munka itt nem ért véget, egy gyors reflexiós kör és némi finom vacsora után egy újabb kulturális este vette kezdetét.

A hatodik napon a csoportoknak egy kis bemelegítés után drámamodelleket kellett elemeznie, amiket utána egymásnak kellett bemutatni. Természetesen a kérdéseknek is hagytunk helyet, hiszen fontos volt, hogy mindenki megértse mind a négy drámamodellt ahhoz, hogy gördülékenyen tudjunk dolgozni a továbbiakban. Egy kérdezéstechnika gyakorlat után pedig elérkezett az este és ha este, akkor kultúra volt a terítéken. (Meg persze sok finomság.)

Másnap a csoportok a hosszas felkészülés után végre neki láthattak egy drámaóra, színházi nevelés előadás írásának. Mivel ez közel sem egy egyszerű feladat, így az egész nap a rendelkezésükre állt, hogy felkészüljenek. Természetesen a kávészünetek sem maradhattak el. Az interkulturális estét követően pedig mindenki fent maradt még egy kicsit kiadni a gőzt és felkészülni az előttük álló napra. Ugyanis másnap rögtön egy inspirációs sétával kezdtük bent Szentendrén, ahol a fiatalok némi inspirációt tudtak gyűjteni a munkáikhoz. Miután mindenki visszaérkezett a táborba a csoportok újból nekiláttak a foglalkozásaik tökéletesítésének.

Rendhagyó módon a napot egy társasjáték estével zártuk.
Elérkezett a nagy nap, amikor is végre minden csapat bemutathatta a kész munkáit. Egy hosszú és koncentrált prezentáció sorozatot követően természetesen a kiértékelés sem maradhatott el így mindenki tanulhatott a hibáiból.

Mint mindennek így lassan a projektnek is a vége felé közeledtünk ezért összeültünk és megbeszéltük, hogy hogyan tovább, illetve hogy milyen pozitív tapasztalataink vannak, amiket szeretnénk további vinni magunkkal a jövőben. A napot egy igazi ereszd el a hajam búcsúbulival zártuk és mindenki írt egymásnak néhány kedves szót, amiket magukkal vihettek a résztvevők haza.

Az utolsó napon közösen kitöltöttük a Youthpass-t melynek segítségével nyomon tudják követni a résztvevők a projekt során tanult kompetenciáikat.

Egy hosszú könnyes búcsú után pedig mindenki megindult haza, sok szép élménnyel a tarsolyában.

Videos

The project „Peace Drama” was financed with the support of the European Commission through Erasmus+ Programme. This blog reflects only the author’s views, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

A „Peace Drama” projekt az Európai Bizottság támogatásával jött létre, az ERASMUS+ Programon keresztül. Jelen bejegyzés csak a szerkesztő nézőpontját osztja meg, a Bizottság semmilyen formában nem vonható felelősségre az itt feltüntetett információkért.

logo e