ONLINE MEDIA TOOLS FOR DISADVANTAGED YOUTH INCLUSION

img 20230630 wa0016 eredmény
Eng

Name: Online media tools for disadvantaged youth inclusion
Partners: The bettermaking Ifjúsági Alapítvány (Hungary), SIR (Poland), ORIEL (Italy), AMIGOS (Spain), ARYAS (Romania)
Duration: 13.06.2023-22.06.2023 (with travel days)
Place: Szentendre, Hungary

Hun

Név: Online media tools for disadvantaged youth inclusion
Partnerek: The bettermaking Ifjúsági Alapítvány (Magyarország), SIR (Lengyelország), ORIEL (Olaszország), AMIGOS (Spanyolország), ARYAS (Románia)
Időtartam: 2023.06.13-06.22 (utazással együtt)
Helyszín: Szentendre, Magyarország

Objectives

To clarify the concept of inclusion, promote the importance of the topic to young people aged 18-25 through podcasts and videos
Young people participating in the project will gain a better understanding of what social inclusion means during the youth exchange, and will be motivated to help more people to be aware of the importance of this issue.

Célkitűzések

A befogadás fogalmának tisztázása és fontosságának kiemelése a 18-25 év közötti fiatalok körében podcastok és videók segítségével.
A projektben részt vevő fiatalok az ifjúsági csere során jobban megértik, hogy mit jelent a társadalmi befogadás, és motiváltak lesznek abban, hogy minél több embernek segítsenek tudatosítani a téma fontosságát.

About the project

This programme was created to give young people the opportunity to learn more about the world of online media that surrounds us all, and to find out more about themselves and about important issues affecting the world today. This has helped to develop their view of the world and given them the opportunity to fully experience what it is like to belong, to be involved in each other’s lives and to make a positive difference.

The first day focused on name learning, so we played a number of games to help us get to know each other. These included “getting to know each other” bingo and a number of other circle games. After dinner, they had a short presentation about Erasmus, learned about the different types of programmes and got an insight into the world of opportunities ahead, created a camp template and made a list of preliminary expectations for the camp.

The second day started with a wake-up game and was followed by more get-to-know-you sessions to help us work together in the future. There were creativity-building exercises and other games requiring mutual help. During the afternoon we had the City game, where small teams had to complete different tasks around Szentendre using an app and get back to the starting point as quickly as possible in order to win. Participants had to document their stops with videos and photos. At the end of the day, there was a recap of the day’s events, everyone could say how they felt, and finally the first cultural evening, when the nationalities could present their countries, with kahoot, music, food and dance took place.

The next day, after the usual warm-up, we got back to work. The youngsters had to form pairs and one of them had to be blindfolded for a while while the other led them around the camp area. Afterwards, everyone had the chance to share their experiences, followed by a group work session on disadvantaged people with physical and mental disabilities. There was a discussion on how their situation could be improved and how each person could make a personal contribution.
There was also a discussion about those who are disadvantaged in certain ways because of difficult financial circumstances, and a number of group sessions were aimed at raising awareness of this among the participants.
After the evaluation of the day, another intercultural evening started.

The fourth day was about inclusion. There were several group and individual sessions on this topic. First we got to know the concept better and then we presented our ideas to each other by extending it and applying it to our everyday life. This was followed by a two-round presentation on how to make a good podcast. The day ended with another intercultural evening.
On the fifth day, we got down to business and started making podcasts. Dividing the participants into teams, we each produced a separate podcast by the end of the day on the theme of inclusion.
The next day, the same groups had to produce a commercial/video on a similar topic. They were allowed to continue the making process until dinner time the next day, and on the eighth day the finished works were presented.

On the ninth day, after the regular wake-up call, the young people were given a cheat sheet to help them to remember what they had learnt, and afterwards we recorded everything together in the personalised Youthpass document. After dinner, the farewell party took place.

On the last day, the necessary paperwork was done, followed by a farewell game where everyone could write what they would have liked to write down for each other. After a tearful goodbye, everyone headed home.

These 10 days were memorable for everyone. Through our work, we have formed close friendships and a loving group of people who will stay in touch beyond the project.

A projektről

Ez a program azért jött létre, hogy lehetőséget adjon a fiataloknak mélyebben megismerni a mindennapjainkat körülvevő online média világát, mely használatával nem csak önmagukról, hanem a mai világot érintő fontos kérdésekről is sok információt megtudhattak. Mindezzel fejlődött a világról alkotott képük és alkalmuk nyílt arra, hogy teljesen átérezzék, milyen tartozni valahová, részt venni egymás életében, pozitív változást elérni.

Az első napon elsősorban a név tanulásra koncentráltunk, ezért számos olyan játékra került sor, amik segtítettek egymás megismerésében. Ilyen volt például az ismerkedés bingo és még számos körjáték. A vacsora után pedig egy rövid előadást hallhattak az erasmusokról, tanulhattak a különböző fajtáiról és betekintést nyerhettek az előttük álló lehetőségek világába, megalkotthatták a tábor szabájait és egy lista is készült a tábor felé támaszott előzetes elvárásokból.

A második napot egy ébresztő játékkal kezdtünk majd ezt követték újabb ismerkedős körök, ezzel is segítve a jövőbeni együtt dolgozást. Voltak kreativitást fejlesztő feladatok és más egymás segítségét igénylő játékok. A délután folyamán megtörtént a City game, amikor is kis csapatoknak különböző feladatokat kellett elvégezni Szentendrén belül egy app segítségével és minél gyorsabban visszatérni a kiindulási pontra. Az állomásaikat videók és fotók segítségével kellet dokumentálniuk a résztvevőknek. A nap végén számvetést tartottunk a történtekről, mindenki elmondhatta, hogy hogy érzi magát, majd végül az első kultúrális este következett, amikor is a nemzetiségek bemutathatják országukat, kahoot-al, zenével, étel-itallal és tánccal fűszerezve az előadásaikat.

Másnap egy kis szokásos bemelegítés után újból belevetettük magunkat a munkába. A fiataloknak párokat kellett alkotni és az egyiküknek bekötött szemmel kellett lennie egy ideig amíg a másik körbe vezette őt a tábor területén. Ezt követően mindenki elmondhatta a tapasztalatait, majd egy csoportmunka következett a hátrányos helyzetben lévő, testi-szellemi fogyatékossággal élőkkel kapcsolatban. Szó esett arról, hogy hogyan lehetne könnyíteni a helyzetükön és hogy ehhez ki hogyan tudna személyesen hozzájárulni.

Szó esett azokról is, akik nehéz anyagi körülmények miatt szenvednek hátrányokat bizonyos dolgokból, ezért számos csoportmunka célozta meg ennek tudatosítását a résztvevőkben.
A nap kiértékelése után egy újabb interkultúrális este vette kezdetét.

A negyedik napon az inklúzióról volt szó. Számos csoport és egyéni munka folyt ebben a témában. Először jobban megismerkedtünk a szó fogalmával majd azt kiterjesztve és ráhúzva a mindennapjainkra prezentáltuk az ötleteinket egymásnak. Ezt követte egy két turnusos előadás arról, hogy hogyan is kell egy jó podcastot készíteni. A napot ismét egy interkultúrális este zárta.

Az ötödik napon már rátértünk a tettek mezejére és nekiláttunk a podcastgyártásnak. A résztvevőket csapatokra osztva, mindenki egy külön podcastot készített a nap végére az inklúzió témáját feldolgozva.
Másnap ugyanezen csoportoknak egy hasonló témájú reklámot/videót kellett készíteniük. A készítési folyamatot egészen másnap vacsora időig folytathatták, majd a nyolcadik napon pedig megnéztük az elkészült munkákat.

A kilencedik napon a rendszeres ébresztő után a fiatalok megkaptak egy puskázó lapot, mely segítséget nyújtott nekik a tanultak felevenítésében, majd utánna mindent közösen rögzítettünk a személyre szabott Youthpass dokumentumban. Vacsora után sor került a búcsú bulira.

Az utolsó napon megtörténtek a szükséges papírmunkálatok, majd egy búcsúzó játék következett, ahol mindenki leírhatta a másiknak, amit szeretett volna. Egy könnyes búcsú után mindenki elindult haza.
Ez a 10 nap mindenki számára emlékezetes maradt. Munkánk során szoros barátságok kötődtek és egy olyan szerető csoport jött létre, akik a projekten kívül is fennttartják majd a kapcsolatot.

Podcasts

Videos

Testimonials

The project „Online media tools for disadvantaged youth inclusion” was financed with the support of the European Commission through Erasmus+ Programme. This blog reflects only the author’s views, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

A „Online media tools for disadvantaged youth inclusion” projekt az Európai Bizottság támogatásával jött létre, az ERASMUS+ Programon keresztül. Jelen bejegyzés csak a szerkesztő nézőpontját osztja meg, a Bizottság semmilyen formában nem vonható felelősségre az itt feltüntetett információkért.

logo e