Make It Happen

img 20230630 wa0016 eredmény
Eng

Name: Make It Happen
Partners: the bettermaking Ifjúsági Alapítvány, Asociatia INSTITUTUL PENTRU CREATIE SI DEZVOLTARE (RO) ,Navissos (SRB),ASOCIACION AMIGOS DE EUROPA (ESP) ,ORIEL APS (IT)
Duration: 03-12. 06. 2023
Place: Szentendre, Hungary

Hun

Név: Make It Happen
Partnerek:the bettermaking Ifjúsági Alapítvány, Asociatia INSTITUTUL PENTRU CREATIE SI DEZVOLTARE (RO) ,Navissos (SRB),ASOCIACION AMIGOS DE EUROPA (ESP) ,ORIEL APS (IT)
Időtartam: 2023. 06. 03-12.
Helyszín: Szentendre, Magyarország

Objectives

To develop self confidence and self awareness with non-formal education tools
To understand what is quarter life crisis, and how can young people overcome of it
To help young people to find their passion, motivation, vision for working or starting their own business.

Célkitűzések

Hogy megerősítsük a résztvevőkben azon készségeket, melyek szükségesek ahhoz, hogy mind magukat, mind pedig a nem formális tanulási szokásaikat megismerjék és fejlesszék az önbizalmukat e téren.
Hogy megértsék mi az a kapunyitási pánik és hogy ezzel hogyan tudnak megbírkózni a fiatalok.
Hogy segítsünk a fiataloknak megtalálni a szenvedélyüket, motivációjukat az élet minden terén, mellyel el tudnak kezdeni elhelyezkedni, vagy saját vállalkozásba fogni.

About the project

This programme was created for those young people, who feel lost in the world so we can make opportunities for all of them to find their places in the world. With us, they can spread their wings in a community where all participants strive to help each other learn new things about themselves and the world around them, playfully exploring the potential of themselves and their environment. In the Make it Happen programme, young people come to us for guidance on the path ahead in their careers and personal lives.

On arrival on the first day, everyone was met at the registration desk and settled into their accommodation. During the afternoon, we played name memorization and team building games, followed by a short break. The following session was about erasmus and the rules for the project were set up. 

After lunch we continued with more games. There was a hot seat, acting and we talked about youthpass and the competences to be acquired in the future.

On the second day we started with some energizing games and then we divided the participants into groups who had to complete some more tasks requiring concentration and movement. 

After a short coffee break, the games to get to know each other continued. All this continued after lunch, mixed with team-building, communication and getting-to-know-you games. We talked about the importance of feedback, one’s own role in society and personal preferences and problems. 

We ended the day with a welcome party, chatting, listening to music and dancing together.

On the third day, after an energizing game after breakfast, the Mission Impossible followed: Each team was given an envelope with a list. On the list were tasks worth various points, which participants had just three hours to complete. The tasks were set up in such a way that they were impossible to complete. 

After lunch, the Find your Ikigai and Wheel of Life sessions were introduced. Ikigai, which is based on the Japanese principle, is all about finding the complete balance in your life that will help you move forward and achieve your goals. A feeling worth getting out of bed for. It’s usually something you can love, enjoy and make money while doing.  The method takes into account personal preferences and the needs of the world at the same time, making the user aware of the things they can play with and easily achieve in their life. The groups therefore had to find answers to questions like these within themselves, and then evaluate them at the end to get a clearer picture of themselves and where to go from there.

On the fourth day, after the usual morning wake-up call, the participants were given the Sailboat Metaphor exercise, a positive psychology tool to help them get to know themselves better. This activity took up the whole morning in two parts, followed by another round after a hearty lunch, each time in a different team. 

And after the day’s evaluation, everyone used their phones to create an online map of the competences they had acquired so far during the programme. The evening ended with another intercultural evening.

The fifth day focused on learning about the quarter life crisis and gave everyone the opportunity to develop possible solutions and lifelines for themselves. Following a series of videos, we always considered the topic from a new perspective. At the end of the day, we assessed everyone’s progress and summed up what we had learned so far, and then began another refreshing evening of dancing, traditional food and of course a good kahoot.

The next day we were introduced to the concept of the Vision Board and the day’s sessions were based around it. It helped us to get closer to the things we could use to visualize our future and to recognise how we could get closer to our goals.  

At the end of the day, everyone let off steam with another cultural evening.

The morning of the seventh day was spent writing a bucket list and then talking about the comfort zone. Further developing our own Vision Board, we added more information on topics such as creativity and self-awareness.

The next day, we focused on our personal goals and built our actions around this theme. At the end of the day we summarized what we had learned and participants had the opportunity to give feedback. 

In the evening, we played music and board games together, which everyone really enjoyed and which brought the team even closer together.

On the ninth and last full day, we looked at how far everyone had come in their self-development during the programme. Through a series of exercises and self-reflection questions, everyone was able to easily see where they were and how much further they needed to go to achieve their goals. After a short coffee break, we also completed a cheat sheet, which focused on non-traditional learning processes and the realization of the knowledge acquired during this process. 

After that, we could easily fill in the Youthpass, which gives a picture of the personal competences learned during the whole erasmus. 

The day ended with a final meditation and a farewell party.

On the day of our return home, we talked a bit about what would happen to everyone after leaving the programme and as a farewell we all wrote to each other about the memories we had together. After a tearful goodbye, everyone went home. 

We had an unforgettable 10 days together, where we made new friends and gained new experiences.

A projektről

Ez a program azért jött létre, hogy lehetőséget biztosítson minden magát elveszettnek érző fiatal számára megtalálni helyét a nagyvilágban. Velünk olyan közösségben bontakoztathatja ki a szárnyait, ahol minden résztvevő arra törekszik, hogy egymást segítve új ismeretekre tegyenek szert mind magukról, mind pedig az őket körülvevő világról, játékosan felfedezve a bennük és környezetükben rejlő lehetőségeket. A Make it Happen-  programban a fiatalok azért érkeztek hozzánk, hogy útbaigazítást kapjanak az előttük álló útról karrier és magánélet terén. 

Az első napon, érkezéskor mindenkit vártunk a felállított regisztrációs pultnál és a résztvevők kényelmesen elfoglalták a szállásukat. A délután folyamán név memorizáló és csapatépítő játékokat játszottunk, majd egy rövid szünet következett. Az ezt követő foglalkozáson pedig az erasmusról volt szó és megtörtént a projektre vonatkozó szabályok felállítása is. 

Ebéd után további játékokkal folytattuk. Volt forró szék, színészkedés és beszéltünk a youthpassról, illetve a jövőben elsajátítandó kompetenciákról.

A második napon néhány felpörgető játékkal kezdtünk, majd csoportokba rendeztük a résztvevőket akiknek további koncentrációs és mozgást igénylő feladatokat kellett teljesíteni. 

Egy rövid kávészünet után folytatódtak az egymás megismerését célzó játékok. Mindezek mentek az ebéd után is, csapatépítő, kommunikációs és ismerkedős játékokkal vegyítve. Beszéltünk a visszajelzések fontosságáról, az egyén saját szerepéről egy társaságban és a személyes preferenciákról, problémákról.

A napot egy welcome party-val zártuk, beszélgetéssel, közös zenehallgatással és tánccal.

A harmadik napon a reggelit követő energizáló játékot követően a Lehetetlen küldetés következett, mely a következőképpen zajlott: Minden csapat kapott egy listát tartalmazó borítékot. A listán különböző pontokat érő feladatok voltak felsorolva, melyek teljesítésére a résztvevőknek mindössze három óra állt rendelkezésre. A feladatok pedig úgy voltak összeállítva, hogy azokat lehetetlen legyen teljesíteni.

Ebéd után a Find your Ikigai és a Wheel of Life foglalkozások kerültek bevezetésre. A Japán elven működő Ikigai lényege, hogy az ember megtalálja a teljes egyensúlyt az életében, mely segít előrevinni és elérni a céljait. Az érzés, amiért érdemes kikelni az ágyból. Általában olyan 

valami, amit egyszerre szeretünk, élvezünk és pénzt is kereshetünk vele.  A metódus egyszerre veszi figyelembe a személyes preferenciákat és a világ szükségleteit, tudatosítva a módszer használójában, azokat a dolgokat, amikkel játszva és könnyedén tud elérni bármit az életében. A csoportoknak ezért ilyen kérdésekre kellett megtalálniuk magukban a választ, majd a végén kiértékelve egy pontosabb képet kaphattak saját magukról és arról, hogy merre is induljanak tovább.

A nap kiértékelése és a vacsora után pedig megrendezésre került az első interkulturális este, amelyen az adott kultúra táncaival, szokásaival, ételeivel ismerkedtünk meg. 

A negyedik napon a szokásos reggeli ébresztő után a Sailboat metaphor (Vitorláshajó metafóra) nevű feladat következett, ami egy pozitív pszichológiai eszköz, segítségével a résztvevők még jobban megismerhették önmagukat. Ez a program két részletben az egész délelőtti programot kitette, majd egy kiadós ebéd után újabb kör következett, minden alkalommal más-más csapatokban.
A nap kiértékelését követően pedig mindenki a telefonja segítségével egy online térképet készített arról, hogy milyen kompetenciákat sikerült elsajátítania eddig a programok során. Az estét egy újabb interkulturális estével zártuk.

Az ötödik nap középpontjában a kapunyitási pánikról tanultunk és mindenkinek lehetősége nyílt arra, hogy esetleges megoldásokat, mentőöveket dolgozzon ki saját maga számára. Számos videóanyagot követően mindig újabb nézőpontból vettük fontolóra a témát. A nap végén megnéztük, hogy ki mire jutott,  és összegeztük az eddigieket, majd pedig kezdetét vette egy újabb felfrissítő este tánccal, tradicionális ennivalókkal és persze egy jó kahoot-al. 

Másnap a Vision Board fogalmával ismerkedtünk és a nap foglalkozásait is eköré fűztük fel. Segítségével vizualizálni tudjuk a jövőnket és felismerhetjük, hogy hogyan kerülhetünk közelebb céljainkhoz.

A nap végén mindenki egy újabb kulturális estével engedhette ki a gőzt. 

A hetedik nap reggelét egy bakancslista írással töltöttük, majd a komfort zónáról beszélgettünk. Tovább fejlesztve a saját Vision Boardunkat, további információk kerültek fel rá például a kreativitásról és az önismeretről. 

Következő nap középpontjában a személyes céljainkat helyeztük és eköré a téma köré fűztük fel a teendőinket. A nap végén összegeztük a tanultakat és a résztvevőknek lehetőségük nyílt visszajelzéseket adni.
Az este folyamán közös zenehallgatás és társasjátékozás volt, amit mindenki nagyon élvezett és sikerült még inkább közelebb hozni egymáshoz a csapatot.

A kilencedik és egyben utolsó teljes napon megnéztük, hogy ki meddig jutott el az önfejlődésben a program során. Számos feladat és önreflexiós kérdés segítségével könnyedén meg tudta mindenki állapítani, hogy hol is tart és még mennyit kell fejlődnie a saját céljai eléréséhez. Egy rövid kávészünet után egy puskázó lapot is ki töltöttünk, aminek lényege a nem hagyományos értelemben vett tanulási folyamatok, az e során elsajátított tudás realizálása volt.

Ezután már könnyűszerrel ki tudtuk tölteni a Youthpass-t, ami a teljes erasmus ideje alatt tanult személyes kompetenicákról ad egy képet.
A napot egy közös záró meditációval és egy búcsú bulival zártuk.

A hazaút napján még beszéltünk egy kicsit arról, hogy mi fog történni ezután mindenkivel ha elhagyja a programot és elköszönés képpen pedig mindenki írt egymásnak az együtt átélt emlékekről. Egy könnyes búcsú után mindenki hazament.
Egy felejthetetlen 10 napot töltöttünk együtt, ahol új barátságokkal és élményekkel lettünk gazdagabbak.

The project „Make It Happen” was financed with the support of the European Commission through Erasmus+ Programme. This blog reflects only the author’s views, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

A „Make It Happen” projekt az Európai Bizottság támogatásával jött létre, az ERASMUS+ Programon keresztül. Jelen bejegyzés csak a szerkesztő nézőpontját osztja meg, a Bizottság semmilyen formában nem vonható felelősségre az itt feltüntetett információkért.

logo e