Green way is the way

poszter 1 logo
Eng

Name: Green way is the way

Partners: the bettermaking Ifjúsági Alapítvány – Hungary | ACTIVE CITIZENS OF MEDITERRANEAN – Greece | Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Harghita – Romania | ASSOCIACIO GLOBERS – Spain | Filodasikos Syndesmos Agrou – Cyprus | Social Hub – Bulgaria

Duration: 13.09.2021 – 22.09.2021 (including travel days)

Place: Szentendre, Hungary

Hun

Név: Green way is the way

Partnerek: the bettermaking Ifjúsági Alapítvány – Magyarország| ACTIVE CITIZENS OF MEDITERRANEAN – Görögország | Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Harghita – Románia | ASSOCIACIO GLOBERS – Spanyolország | Filodasikos Syndesmos Agrou – Ciprus | Social Hub – Bulgária

Időtartam: 2021. 09. 13.  – 2021. 09. 22 (utazási idővel együtt)

Helyszín: Szentendre, Papsziget

Objectives

Purpose: By gaining a better understanding of the role that individuals’ daily actions have on the environment, we expect them to have a positive impact on society and to participate in improving the state of the environment.

= Acquiring a set of skills that will contribute to sustainability and an eco-friendly lifestyle.
= Raising the awareness of the young people about the importance of environmental protection.
= Learning about the major environmental problems, causes, effects and possible solutions.

Célkitűzések:

Célunk: jobban megértetni a fiatalokkal, hogy a mindennapi tevékenységek milyen hatással vannak a minket körülvevő környezetre – így pozitív hatást gyakorolva a társadalomra.

= Átadni a megfelelő skillset-et ahhoz, hogy előremozdítsuk a fenntarthatóság és a környezetbarát életstílus terjedését.
= Felhívni a fiatalok figyelmét a környezetvédelem fontosságát.
= Beszélni a legnagyobb környezeti problémákról, hatásokról – és a lehetséges megoldásokról

About the project

On the first day of [Green way is the way], we kickstarted the whole YE kickstarted with teambuilding – as always. Besides that we talked a little about our insecurities, fears, expectations related to the project also named some of our dreams and hopes as well… and we shared all of this with our partners who – by the end of the project – became our friend, too. Of course, we couldn’t go forward without discussing a little about ERASMUS+ and Youthpass, the certification we got after the project.

Besides the above-mentioned topics, we talked a bit about the actual topic of the project: environment protection, sustainability, eco-friendly and zero waste lifestyle – and the long-term effects of these.

During the activities, we touched the 4Rs (recycle, reuse, reduce, recover) and the ways how we can implement them into our everyday life and the local community we came from.

As always, during [Green way is the way] we dedicated each night to intercultural nights – where we get to know about the Greek, Bulgarian, Romanian and Hungarian culture, we studied, eat and had fun together to celebrate those successful days.

We learn a lot – about ourselves, about the “green ways”, about each other. We made new friends, found new methods to improve and however we are always at in our home by now, a piece of our heart stayed at Szentendre.

A projektről

Az első napon – mint mindig – egy gyors csapatépítővel indítottunk, hogy megismerjük egymást – kik vagyunk, honnan jöttünk, mik a félelmeink, elvárásaink és reményeik vannak a projekttel kapcsolatban, milyen álmaink és vágyaink vannak… és természetesen megosztottuk mindezt a társainkkal, valamint szót ejtettünk természetesen az ERASMUS+-ról és az ahhoz kapcsolódó Youthpass-ról, amiket a projekt után kaptunk meg.

A fentiek mellett, már az első nap is beszélgettünk a projekt témájáról: környezetvédelem, fenntarthatóság, ökológiai lábnyom, zero waste (hulladékmentesség) életmód – és ezek hosszútávú hatásai, következményei.

A programokon aztán az elméleti dolgokat is átültettük a gyakorlatba – a legkülönbözőbb feladatokat segítségül hívva, a gyakorlatban is megismerkedtünk a fent említett témákkal, illetve arról is szó esett, hogy lehet azokat a dolgokat helyi szinten, a lakóhelyünkön is alkalmazni.

Olyan dolgokról is beszéltünk, mint a 4R (recycle, reuse, reduce, recover – újrahasznosítás, újrafelhasználás, csökkentés, helyreállítás), és hogy a mindennapjainkban hogyan jelennek meg ezek a problémák/megoldások.

Mint mindig, most is minden estét a nemzetközi estéknek szenteltünk – olyan kultúrákkal ismerkedtünk meg, mint a görög, román, spanyol, ciprusi és bolgár.

Számos értékes ismeretet, és még értékesebb barátot köszönhetünk a projektnek, amit magunkkal fogunk hordozni még nagyon sokáig. 😊

Project Videos

Testimonials

I really enjoyed this Youth Exchange, I learned a lot about what can I do for a greener European Union. I already started using some of the ideas, inspiration I got from these workshops.

Andreas

The food, the people, the workshops, everything was amazing, Hope I can participate to another exchange organised by Bettermaking Ifjúsági Alapítvány.

Emili

My creativity, my critical thinking, my expression developed a lot during these days. One of my favourite workshops was about making a poster, there I could really use my creativity and express myself and my thoughts about this topic.

Paula

I am happy I could participate in this project. My best time was when we played some theatre games. It is really cool, how can you mix such a hard topic like climate change with these cool games.

Zsófi

There is not an exact date, workshop I could say that I liked most, everything was nice, maybe what I can mention, that hiking was a big experience for me.

Stilian

The project „Green way is the way” was financed with the support of the European Commission through Erasmus+ Programme. This blog reflects only the author’s views, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

A „Green way is the way” projekt az Európai Bizottság támogatásával jött létre, az ERASMUS+ Programon keresztül. Jelen bejegyzés csak a szerkesztő nézőpontját osztja meg, a Bizottság semmilyen formában nem vonható felelősségre az itt feltüntetett információkért.

logo e