First Aid Basics

241423557 10159379493695575 8632415506157361184 n
Eng

Name: First Aid Basics
Partners: coming soon…
Duration: 01. 09. 2021. – 10. 09. 2021.
Place: Cisnădioara, Romania

Hun

Név: First Aid Basics
Partnerek:
Időtartam: 2021. 09. 01. – 2021. 09. 10.
Helyszín: Cisnădioara, Romania

Objectives

Purpose: The purpose of this initiative is to improve the competencies of youngsters to intervene with first aid measures in emergency situations and the aims of this youth exchange are:

= Optimize the abilities of 30 youngsters and 6 group leaders from 6 countries to identify emergency situations;
= Building a set of basic competences for volunteer interventions in emergency situations like: traffic accidents, drowning, burns, electrocuting, falls , drug overdoses, physical aggression traumas, common medical conditions;
= Building a set of basic competences to offer psychological first aid;
= To offer support to identify first aid volunteering opportunities.

Célkitűzések:

Célunk: Célunk a projekttel nem más, mint hogy fejlesszük a fiatalok kompetenciáit az elsősegélynyújtás területén vészhelyzeti esetekben, ebből kifolyólag az ifjúsági cserével a céljaink: 

= A 30 fiatalnak és 6 csapatvezetőnek fejleszteni a képességeit, amivel felismerhetik a vészhelyzeteket;
= Felépíteni bennük az alapvető kompetenciákat, amelyek a következő vészhelyzetekben segíthetik őket: közlekedési balesetek, égési sérülések, fulladások, áramütés, gyógyszertúladagolás, általános egészségügyi helyzetek;
= Felépíteni az alapvető készségeket, amelyekkel fiziológiai elsősegélyt nyújthatnak;
= Támogatni az önkénteskedést az elsősegélynyújtásban.

About the project

In this youth exchange we decided to put together the knowledge, resources and motivation of 30 participants from 6 countries (Romania, Lithuania, Hungary, Bulgaria, Turkey, Italy) to create a youth exchange aimed to emphasize the need of volunteering in first aid field in these countries and raise the motivation of youngsters to intervene in emergency situation. The youngsters will be between 18 -30 years old and 6 group leaders will join and coordinate them.

Through our project, we expect to raise the knowledge and the motivation towards first aid measures and the involvement in volunteering activities in the first aid domain. They will develop a more open and critical attitude towards their role in their communities, better self-knowledge, and raised awareness about their being part of a group, of Europe, and globally.

A projektről

Az ifjúsági csere során eldöntöttük, hogy összerakjuk a tudást, a rendelkezésünkre álló forrásokat és a motivációnkat, hogy segítsünk hat ország (Románia, Litvánia, Magyarország, Bulgária, Törökország és Olaszország) 30 fiatalját, és létrehozzunk egy olyan ifjúsági cserét, melynek célja, hogy növeljük a fiatalok motivációját az elsősegélynyújtásra, hogy megállják a helyüket egészségügyi vészhelyzeteken. A fiatalok 18 és 30 év között 6 csapatvezetővel csatlakozhattak hozzánk.

A projekttől azt várjuk, hogy növeli a tudást és a motivációt az elsősegélynyújtással kapcsolatban, bevonva az önkénteseket az aktivitásokba. Át fogják gondolni a helyüket a társadalomban, és az ahhoz kapcsolódó felelősségeket, jobb önismeretre tesznek szert, és növelik a tudásukat a szerepüket illetően Európa polgáraként.

The project „First Aid Basics” was financed with the support of the European Commission through Erasmus+ Programme. This blog reflects only the author’s views, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

A „First Aid Basics” projekt az Európai Bizottság támogatásával jött létre, az ERASMUS+ Programon keresztül. Jelen bejegyzés csak a szerkesztő nézőpontját osztja meg, a Bizottság semmilyen formában nem vonható felelősségre az itt feltüntetett információkért.

logo e