FACTOR

Facilitation Actor

230074616 10161378851902516 5288022016837454475 n
Eng

Name: FACTOR -Facilitation Actor
Partners: the bettermaking Ifjúsági Alapítvány – Hungary | Association Beyond – Romania
Duration: 22. 07. 2021. – 29. 07. 2021.
Place: Carei (Nagykároly), Románia

Hun

Név: FACTOR -Facilitation Actor
Partnerek: the bettermaking Ifjúsági Alapítvány – Magyarország | Association Beyond – Románia
Időtartam: 2021. 07. 22. – 2021. 07. 29. (utazási idővel együtt)
Helyszín: Nagykároly (Carei), Románia

About our project:

Discovery. Unknown. Adaptation. How do you feel about meeting new people, after a long period disconnected from projects? You remember every game of knowledge and try to remember the name of the one next to you. You already feel how connections are created. – This is what the participants of the Factor – Facilitation Actor Training Course felt: curiosity and enthusiasm.

In the first part of the workshop, I travelled through a game. Where would you like to live? Where did they travel the most beautiful? Who would you take with you on a trip? All these questions helped us to see a little beyond the names of the participants around us. I discovered thoughts, emotions, principles and fears. All this dressed the atmosphere of the workshop in a warm and friendly light.

Do you think it is possible to throw away your fears, just by writing them on a small piece of paper and then throwing in just like that? Yes, it is possible. But how? The key is to join the Erasmus + Training Course Factor, where you will learn how to identify your fears and then overcome them, by learning new skills that improve your personal and professional perspectives.

During the second part of the day, we have been connecting with nature. What place instead of Carei would have been this perfect for discovering the educational methods? In the middle of the park, with fresh air and small breezes. Learning river – a technique through which we have created a moment of connection and reflection when the participants had the task to remember and categorize moments from their life into formal, non-formal and informal education. After that, we continued on discovering what a facilitator is and what does he/she do? For this part, everyone was divided into groups and tried to find an answer to those 2 questions. The reflection was the last part of the day when everyone had the time to reflect on what they have experienced during the activities.

A projektről:

Felfedezni. Az ismeretlent. És adaptálódni hozzá. Milyen érzés újra találkozni új emberekkel miután hosszú ideig nem tudtál részt venni projekteken? Emlékszel még minden tudásjátékra, és próbálsz emlékezni az emberek nevére melletted. Emlékszel, hogyan alakultak ki a kapcsolatok. Pontosan ezt érezték a FACTOR – Facilitation Actor tréning résztvevői is: kínáncsiságot és lelkesedést.

Az első részén az előadásoknak, a játékokon mentünk végig. Hol szeretnénk élni? Melyik volt a legszebb hely, ahová utaztak? Kiket vinnének magukkal egy kirándulásra? Ezek a dolgok segítettek nekünk túllátni a minket körbevevő résztvevők nevein. Felfedeztünk olyyan gondolatokat, érzéseket és félelmet. És ezek építették fel a követkető workshopok számára egy meleg és barátságos atmoszférát.

Azt hiszed, lehetetlen megszabadulni a félelmektől, úgy, hogy csak leírod őket egy darab papírra és elhajítod őket? Igen, lehetséges. De hogyan? A kulcs, hogy részt veszel az Erasmus+ tréningjen, a FACTOR-on ahol megtanulod beazonosítani a félelmeket és aztán túllépsz rajtuk új skill-eket tanulva és fejleszteni a személyes és professzionális perspektívádat.

A nap második részében a természethez kapcsolódtunk. Nagykárolyon kívül mi más helyszín lenne ideális ilyesfajta tanuláshoz? Egy park közepén, friss levegőn, lengedező szélben. Tanulófolyó – egy technika, ahol kapcsolati és reflekciós momentumokat alkottunk, amikor a résztvevőknek kategorizálniuk kellett a momentumokat az életükben, formális, nem-formális és infomrális oktatás szempontjából. Aztán tovább mentünk: mi a facilitátor és mit csinál? Ezen a részen csaaptokra osztottuk magunkat, és próbáltunk válaszokat adni a kérdésekre. A reflekció, az utolsó része a napnak, amikor mindenkinek ideje volt hogy összefoglalja magában, hogy mit tanult az aktivitások során.

A FACTOR – Facilitation Actor training coursera kis párosunkkal érkeztünk, s a COVID-19-et megtörő Erasmus + lehetőség minden várakozásunkat felülmúlta. Annak ellenére, hogy ez a 10. projektem volt, úgy gondolom, életem egyik legpozitívabb lehetősége adatott meg ezzel a cserével. Nemcsak a téma (hogyan legyünk jó képzők, hogyan tartsunk jól nyilvános beszédet és hogyan reflektáljunk akár önmagunkra), hanem a trainerek és a résztvevők miatt is – remek csapat vett részt a varázslatos helyen, Carei-ben tartott FACTOR-on. Nagy köszönet az élményért, remélem, még viszont látom egynéhány tagját ennek a szuper interkulturális (román, török, spanyol, portugál, magyar, olasz és mozambique-i) csapatnak! 🙂

Participant

The project „FACTOR -Facilitation Actor” was financed with the support of the European Commission through Erasmus+ Programme. This blog reflects only the author’s views, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

A „FACTOR -Facilitation Actor” projekt az Európai Bizottság támogatásával jött létre, az ERASMUS+ Programon keresztül. Jelen bejegyzés csak a szerkesztő nézőpontját osztja meg, a Bizottság semmilyen formában nem vonható felelősségre az itt feltüntetett információkért.

logo e