Digital Tools for Youth Inclusion

Eng

Name: Digital Tools for Youth Inclusion
Duration: 03. 02. – 11. 02. 2023.
Place: Poronin, Poland

Hun

Név: Digital Tools for Youth Inclusion
Időtartam: 2023. 02. 03-11.
Helyszín: Poronin, Lengyelország

ba1db46d e677 4393 a9ac 135ce0add274 eredmény

Summary of the project

This project is organised thanks to Erasmus+ Acreditation in the sector of Youth which our NGO obtained for the period 2022-24. As part of this wider programme we organise 3 seminars and 6 youth exchanges – this one being the first. The framework of this youth exchange has been developed by youth leaders during first seminar hosted by us in october 2022.

The main aim of this mobility is: Counteracting digital exclusion among young people of the European Union by reaching directly with non-formal education program for a group of 40 young people, including 20 people who describe themselves as directly affected by this phenomenon, and through additional promotional activities and dissemination of results to a much wider group of indirect beneficiaries. Digitial exclusion is a huge problem in Poland and only 6 EU countries are worst in that aspect, including Portugal and Romania. That’s why it is so important for us to increase our skills and promote combating digital exclusion.

The youth exchange itself which will take place in Poronin. It will be attended by young people from 5 countries: Poland Cyprus, Hungary, Portugal and Romania, 7 youth plus 1 leader from each country, a total of 40 people. The main methods of work are – workshops, presentations, discussion on the forum, happening, workshops on AI, conversations with residents, tourists, peers, working with social media, using English, evaluation activities, national evenings, reflections and impressions. Each of us will participate in the project through their involvement and support for colleagues, active participation in the implementation of the schedule, gaining knowledge and exchanging opinions. After the exchange each participant and organisation will be involved in dissemination activities, including promotion in social media channels.

A projekt összegzése

Ez a projekt az Erasmus+ akkreditációnak köszönhetően kerül megszervezésre ifjúsági területen, amelyet civil szervezetünk a 2022-24-es időszakra kapott. Ennek a szélesebb körű programnak a részeként 3 szemináriumot és 6 ifjúsági csereprogramot szervezünk – ez az első. Ennek az ifjúsági cserének a kereteit az ifjúsági vezetők dolgozták ki az általunk 2022 októberében megrendezett első szemináriumon.

E mobilitás fő célja a következő: A digitális kirekesztés elleni fellépés az Európai Unió fiataljainak körében azáltal, hogy nem formális oktatási programmal közvetlenül elérünk egy 40 fős fiatalokból álló csoportot, köztük 20 olyan személyt, akik saját magukat közvetlenül érintettnek mondják e jelenségben, valamint további promóciós tevékenységek és az eredmények terjesztése révén a közvetett kedvezményezettek sokkal szélesebb csoportja számára. A digitális kirekesztés óriási probléma Lengyelországban. Ezért olyan fontos számunkra, hogy növeljük képességeinket és előmozdítsuk a digitális kirekesztés elleni küzdelmet.

Magára az ifjúsági csereprogramra Poroninban kerül sor. Ezen 5 ország fiataljai vesznek majd részt: Lengyelország Ciprus, Magyarország, Portugália és Románia. A fő munkamódszerek: műhelymunkák, előadások, fórumon való megbeszélés, műhelymunkák az AI-ról, beszélgetések a lakosokkal, turistákkal, kortársakkal, munka a közösségi médiával, angol nyelv használata, értékelő tevékenységek, nemzeti estek, reflexiók és benyomások. Mindannyian részt veszünk a projektben a kollégák bevonásával és támogatásával, a menetrend végrehajtásában való aktív részvétellel, ismeretszerzéssel és véleménycserével. A csere után minden résztvevő és szervezet részt vesz a terjesztési tevékenységekben, beleértve a közösségi médiacsatornákon való népszerűsítést.

The project „Digital Tools for Youth Inclusion” was financed with the support of the European Commission through Erasmus+ Programme. This blog reflects only the author’s views, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Az „Digital Tools for Youth Inclusion” projekt az Európai Bizottság támogatásával jött létre, az ERASMUS+ Programon keresztül. Jelen bejegyzés csak a szerkesztő nézőpontját osztja meg, a Bizottság semmilyen formában nem vonható felelősségre az itt feltüntetett információkért.

logo e