CREAS

Creative Sustainability for Active Youth

dsc 0340
Eng

Name: CREA(S) – Creative Sustainability for Active Youth
Partners: the bettermaking ifjúsági alapítvány – Hungary | Via KreAktion – Germany | Asociación Espoánea – Spain
Duration: 11. 02. 2022. – 17. 02. 2022. (including travel days)
Place: Segovia, Spain

Hun

Név: CREA(S) – Creative Sustainability for Active Youth
Partnerek: the bettermaking ifjúsági alapítvány – Magyarország | Via KreAktion – Németország | Asociación Espoánea – Spanyolország
Időtartam: 2022. 02. 11. – 2022. 02. 17.
Helyszín: Segovia, Spanyolország

Strategic Partnership by

bettermaking

the bettermaking Ifjúsági Alapítvány

viakreaktion

Via KreAktion

asoc.esporanea

Asociación Espoánea

About the project

During the Covid-19 crisis young people have witnessed an integral transformation of their lives. However, changes in education, leisure or technology have not occurred as quickly or have not been able to adapt to meet their new needs and demands. Culture and non-formal education have been paralysed and have recovered their activity slowly with consequences. The crisis has favoured a decrease in youth participation and youth work. But it has also brought a perception that culture and creativity are secondary. They haven’t been a priority in policies and they have been forgotten by both citizens and institutions.

We believe it is important to provide this project with a transversal approach based on creativity and sustainability, which are key to focusing on responsible and innovative solutions to social challenges. Within the youth work, we aim for the implementation of innovative methods that include creative and active learning. We want to bring environmental sustainability closer to youth work to not leave the climate issue aside.

A projektról

A Covid-19 járvány alatt a fiatalok szemtanúi voltak az életük teljes megváltozik. Annak ellenére, hogy az oktatás és a technológia nem volt képes megfelelően adoptálódni a megjelent új igényekhez. A kultúra és a nem-formális oktatás megbénult és az ilyen jellegű programok csak lassan tudtak felépülni. A krízis hatására egyre kevesebb résztvevő tudott részt venni ilyen programokon, mivel a kultúra és a kreativitá háttérbe szorult. Nem volt prioritás a politika sem és megfeledkeztek az állampolgári feladatokról is.

HIszunk abban, hogy a fontos biztosítani a projektek elérhetőségét a kreativitás és a fenntarthatóság területén, amik a felelősségre és az innovatív megoldásokra fókuszálnak a szociális változások területén. Az ifimunkában, a célunk aaz innovatív megoldások alkalmazása és a kreatív tanulás támogatása. El akarjuk hozni a környezeti fenntarthatóságot a fiataloknak, miközben beszélünk nekik a klímaváltozás okairól és okozatairól.

Activities and Methods

CREA(S) is a KA2 project implemented through a partnership among Hungary, Germany Spain, and is aimed to bring sustainability and creativity together in youth work. Throughout the last year, we have been gathering and inventing tools and methods related to sustainability, which we have been testing then in the next step: the youth exchange.

The Youth Exchange of the project „Creative Sustainability for Active Youth“ CREA(S) took place in Fresno de Cantespino, a small and beautiful village in the center of Spain, between 11-17 February 2022. The project’s main topic was sustainability in everyday life, tackling subjects of consumption, culture, education and more through a creative approach.

The Youth Exchange is part of the KA2 project among the organizations the bettermaking Ifjúsági Alapítvány, Esporánea and Via KreAktion.

15 young people gathered to share their knowledge, experiences, love, fears and hopes with each other. The Project included learning sessions about environmental topics: linear vs circular economy, carbon and water footprint, manufacturing of clothing, waste separation, plastics and the textile industry and much more. The project’s schedule included DIY Activities, from making Shampoo, to soap, candles, paper and thermal bags. Bettermaking facilitate a workshop on sustainability and theatre.

The methods gathered have been integrated into an agenda of good practices, exercise models and sustainable alternatives, which will be published very soon. Stay tuned!

Aktivitások és programok

A KA2-es CREA(S) projekt egy Magyarország, Németország és Spanyolország között létrejött együttműködés, aminek a célja a fenntarthatóság és a kreativitás kifejeződésének támogatása. Az elmúlt évben összegyűjtöttük és rendszereztük az eszközöket amelyek kapcsolódnak a fenti témákhoz, amit egy ifjúsági csere keretein belül teszteltünk is.

Az ifjúsági csere, a “Creative Sustainability for Active Youth“ vagyis CREA(S) egy kis spanyol városban, Fresno de Cantespinoban volt, 2022. február 11-17 között. A fő téma, a fenntarthatóság a mindennapokban, érintve a fogyasztás, a kultúra, az edukáció és a kreatív megközelítések témaköreit is.

Az ifjúsági csere a the bettermaking Ifjúsági Alapítvány, az Esporánea és a Via KreAktion által jött létre, egy KA2 projekt részeként.

15 fiatalember gyűlt össze, hogy megosszák egymással a tudásukat, tapasztalataikat, szeretetet és félelmet egymással. A Project különböző tanulmányi témákat fogott át, a környezetvédelmen belül: lineáris és körkörös ekonómia, szén- és vízlábnyomok, ruhagyártás, szelektív hulladékgyűjtés, műanyag és textilipar és így tovább. A projektben helyet kaptak DIY aktivitások (sampon és szappankészítés, gyertyaöntés, táska és hűtőtáska készítés). A bettermaking a fenntarthatóság és a színházzal kapcsolatos workshop-on vett részt.

A különböző metódusokat, amiket integráltunk a projekt során a napirendbe (mint a gyakorlatok, feladatok és a fenntarthatósági modellek) hamarosan publikáljuk.

Maradjatok velünk!

Multiplication Event

The members of bettermaking NGO have been preparing vegan tacos for the guests, and we have spent more than 4 very enjoyable hours together. We have been testing out some of the methods presented in the manual, and the participants have been reading it through with great interest. We are very contempt of creating this opportunity to network and create perhaps future collaborations. We enriched our knowledge regarding practices of sustainability in NGOs, exploring also a bit of Budapests’ green area. 

Participants got more aware of what is hiding in their cosmetics, we replicated the outdoor challenge that we tested in the youth exchange in Spain and everyone showed high levels of interest in creating soap, an activity which we will further organize with the persons interested.

——————

A the bettermaking NGO tagjai vegán tacóval készültek a vendégeknek, és összesen 4 csodálatos órát töltöttek együtt. Kirpóbáltunk néhány, a manuálban is említett metodikát, amiket a résztvevők nagy élvezettel olvastak. Izgatottak voltunk a közös alkotás lehetőségétől, hogy networkölhetünk és talán majdani együttműködéseket hozhatunk tető alá. Ezen kívül természetesen további információkat szereztünk az NGO-ban a fenntarthatóságról, és természetesen felfedeztük Budapestet is.

A résztvevők még inkább megismerték a kozmetikai termékeket, és megpróbálták őket reprodukálni a szabadban, amit Spanyolországban ki is próbáltak, és szerencsénkre mindenkit nagyon érdekelt a szappankészítés, amit más érdeklődőket is hozott.

The project „CREA(S) – Creative Sustainability for Active Youth” was financed with the support of the European Commission through Erasmus+ Programme. This blog reflects only the author’s views, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

A „CREA(S) – Creative Sustainability for Active Youth” projekt az Európai Bizottság támogatásával jött létre, az ERASMUS+ Programon keresztül. Jelen bejegyzés csak a szerkesztő nézőpontját osztja meg, a Bizottság semmilyen formában nem vonható felelősségre az itt feltüntetett információkért.

logo e