Connect With Youth

Eng

Name: Connect With Youth
Duration: 16-25. 04. 2023
Place: Vilanova de Arousa, Spain

Hun

Név: Connect With Youth
Időtartam: 2023. 04. 16-25.
Helyszín: Vilanova de Arousa, Spanyolország

 dsc0333 eredmény

Summary of the project

The main aim of this project is to involve participants from 9 different countries in order to prove the importance of spending time on self-knowledge to work on or connect with oneself and to create a safe/personal space to go to in our daily lives through artistic expression.

Project Objectives:

  • To make visible the different situations that occur in different countries in reference to the importance of personal wellbeing or mental health.
  • To analyse the factors that today make it difficult for us to carry out a routineas smoothly as possible.
  • To connect with our tastes and real preferences. To make visible the importance of art in society.
  • To encourage the importance of self-care. To demonstrate that everyone is capable of manifesting art.
  • To prioritize the development of empathy and solidarity through personal self-knowledge.

A projekt összegzése

A projekt fő célja, hogy 9 különböző országból érkező résztvevőket vonjon be, hogy bebizonyítsa, mennyire fontos időt fordítani az önismeretre, hogy önmagunkkal foglalkozzunk, vagy kapcsolódjunk önmagunkhoz, és hogy a művészi kifejezésen keresztül egy biztonságos/személyes teret hozzunk létre a mindennapi életünkben.

A projekt célkitűzései:

  • A különböző országokban előforduló különböző helyzetek láthatóvá tétele a személyes jólét vagy mentális egészség fontosságával kapcsolatban.
  • Elemezni azokat a tényezőket, amelyek manapság megnehezítik számunkra a rutin minél zökkenőmentesebb végrehajtását.
  • Kapcsolódni ízlésünkhöz és valódi preferenciáinkhoz. Láthatóvá tenni a művészet fontosságát a társadalomban.
  • Az öngondoskodás fontosságának ösztönzése. Megmutatni, hogy mindenki képes a művészet megnyilvánulására.
  • Az empátia és a szolidaritás fejlesztésének előtérbe helyezése a személyes önismeret révén.

 

The project „Connect With Youth” was financed with the support of the European Commission through Erasmus+ Programme. This blog reflects only the author’s views, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Az „Connect With Youth” projekt az Európai Bizottság támogatásával jött létre, az ERASMUS+ Programon keresztül. Jelen bejegyzés csak a szerkesztő nézőpontját osztja meg, a Bizottság semmilyen formában nem vonható felelősségre az itt feltüntetett információkért.

logo e