Ask-Play-Act

img 20220822 164103 1 eredmény
Eng

Name: Ask-Play-Act
Partners: Bettermaking Ifjúsági Alapítvány (Hungary) RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SPOLKA AKCYJNA (Poland), TI MOZHESH LI (Bulgaria), Asociatia “ARYAS” (Romania), AYUNTAMIENTO DE ALTEA (Spain), ORIEL ETS (Italy)
Duration: 17. 08. 2022. – 26. 08. 2022.
Helyszín: Szentendre, Magyarország

Hun

Név: Ask-Play-Act
Partnerek: Bettermaking Ifjúsági Alapítvány (Magyarország) RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SPOLKA AKCYJNA (Lengyelország), TI MOZHESH LI (Bulgária), Asociatia “ARYAS” (Románia), AYUNTAMIENTO DE ALTEA (Spanyolország), ORIEL ETS (Olaszország)
Duration: 2022. 08. 17. – 2022. 08. 26.
Helyszín: Szentendre, Magyarország

Objectives

Objectives: Growing the soft skills of youngsters which can profitate in the professional fields

= raising the awareness of youngsters related to the international and interpersonal communication.
= raising the soft skills of creativity, critical thinking and teamwork

Célkitűzések

Célkitűzések: A fiatalok soft skilljeinek fejlődése, hogy könnyebben el tudjanak helyezkedni a munkaerőpiacon.

= európai fiatalok személyközi és interkulturális kommunikációs készségeinek fejlesztése.
= fiatalok kreativitásának, kritikai gondolkodásának és együttműködő képességének fejlesztése.

Activities and Methods

Another great project has begun, the aim of which is to encourage young people to get to know each other and also to give them a chance to develop their communication skills and soft skills. The project tries to help with this with the tools of the theater, with topics that are popular and of interest to young people.

We started the first day with an energizer, then Emese held the morning workshop. First, we started with some introducing games where we tried to learn each other’s names. The next activity was a team building session, where the teams had to come up with the best strategy. Then we closed the workshop with a story writing, where in ascending order, from the youngest to the oldest, everyone told us a memory from their childhood, and after we presented the storie with little drawing. The afternoon workshop focused on the rules. We formed two groups where one group wrote loose rules and the other more serious rules. They had to write them and then ask the team members to explain why the rule was important.

We started the second day with a reading of the “gossip”, which we collected in a gossip box, where everyone could write down any event or thought, taking care not to offend anyone with their words. The next workshop was held by Florentina, where we focused on communication, talking about different topics (for example: hobbies, important life events, favourite movies, etc.) The day continued with a workshop with Rares and Alisa, the first activity was a dance energizer. Then came a strategy game where we had to play in teams. Finally, we talked about what bothers us in today’s society.

In the next day with a city tour, where the participants had to complete tasks in teams in Szentendre. Afterwards, we continued the activities along the Danube, where an energizer started. The next part of the day was participated to different theatre activities. We walked in a circle and had to shake hands with each other in different moods. Then, in groups, we had to act out an everyday event in an iprovised way. Finally, each group had to write a story related to their chosen topic.

The fourth day started with an energizer, followed by an activity where we practiced each other’s names.This was followed by a dance activity where a participant had to guess who was going to change dance steps. Then everyone could try their hand at acting, where they had to perform an improvised situation. The afternoon workshop continued with an activity where we had to pass a waterbottle around and everyone imagined it as they wanted. Then the teams had to take 5 standing pictures of a situation. We then reflected on the day together using emotion cards to express our current state. 

 We started the next day with a massage to get the day off to a better start. Then some chair activity followed. Then the participants had to write a poem and a story, in teams. During the evening, the Spanish team hosted a national evening where we sampled lots of Spanish food and got an insight into Spanish culture.

We started the day with a meditation walk and continued with an energizer. Afterwards, we had a counting activity where it was important to listen to each other. Then the teams started to present their presentations and discuss shortcomings and mistakes.

This project, which we concluded with the act playing. The aim of the event is to communicate and present topics that are of interest to young people and that they can use to develop themselves. To provide an insight into social issues that young people present through small initiatives using theatre. And then everyone found out who their secret friend was during the project. Finally, we reflected together on the project using dixit cards.

Aktivitások és programok

Kezdetét vette egy újabb nagyszerű projekt, amelynek célja, hogy a fiatalokat buzdítsa az ismerkedésre illetve, esélyt ad arra is, hogy fejlesszék a kommunikációs készségeiket, és soft skill-jeiket. Ebben próbál segíteni a projekt a színház eszközeivel, olyan témákkal, amelyek felkapottak, és érdekeltek a fiatalok számára.  

A napot egy energizerrel kezdtük, majd Emese tartotta a reggeli workshopot. Először is néhány ismerkedős játékkal kezdtünk, ahol egymás nevét próbáltuk megegyezni. A következő activity egy csapatépitő foglalkozás volt, ahol a legjobb stratégiát kellett kitalálják a csapatok. Majd egy történetírással zártuk a workshopot, ahol növekvő sorrendben, a legfiatalabbtól a legöregebbig mindenki elmesélt egy emléket a gyerekkoráról amit le is rajzoltunk. A délutáni workshopon a szabályokra fektettük a hangsúlyt.  Két csoportot alkottunk ahol az egyik csoport laza szabályokat írni, a másik meg inkább komolyabb szabályokat. Ezeket megfogalmazva meg kellett cáfolniuk a csapattagoknak, hogy miért fontos az adott szabály.  Végül véglegesítettük a szabályokat, amiket a projekt során be kell tartson mindenki.  

A második napot a “pletykák” felolvasásával kezdtük, amit egy pletykadobozba gyűjtöttünk össze, mindenki írhatott bármilyen eseményt, gondolatot, figyelve arra, hogy ne sértsünk meg a szavainkkal senkit. A következő workshop-ot Florentina tartotta, ahol a kommunikáción volt a hangsúly, különböző témákról beszéltünk. ( például: hobbik, fontos életesemények, kedvenc filmek stb.) A napot Rares és Alisa workshopjával folytattuk, az első activity egy táncos  energizer volt. Majd egy stratégiai játék következett, ahol csapatokban kellett játszani. Végül pedig arról beszélgettünk, hogy mik zavarnak minket a mai társadalomban.

Egy újabb nap vette kezdetét,a mit egy city tour-al kezdtük, a résztvevők csapatokban kellett feladatokat teljesíteniük Szentendrén.  Ezután a Dunaparton folytattuk a tevékenységeket, ahol egy energizer vette kezdetét.  A nap következő részében különböző színházi tevékenységekben vehettünk részt.  Körben sétáltünk, és különböző hangulat szerint kellett egymással kezetfognunk.  Ezután csoportokban kellett egy mindennapi eseményt eljátszani iprovizálva. Végül minden csapat a választott témájukkal kapcsolatosan kellett írjanak egy történetet.

A negyedik napot egy energizerrel kezdtük, majd egy olyan tevékenység következett ahol egymás nevét gyakorolhattuk.  Ezután egy táncos activity következett, ahol egy résztvevő ki kellett találja, hogy ki váltsa a tánclépéseket.  Majd mindenki kipróbálhatta magát a színészkedésben, ahol egy improvizált szituációt kellett előadni.  A délutáni workshopot egy olyan tevékenységgel folytattuk, ahol egy kulacsot kellett körbe adni és mindenki annak képzelte el aminek akarta.  Ezután 5 álló képet kellett készíteniük a csapatoknak, egy szituációrol. 

A napot egy masszázzsal kezdtük, hogy jobban induljon a nap.  Majd néhány székes activity következett.  Ezután a résztvevők verset kellett írjanak, majd egy szereplő bőrébe kellett bújjanak. Az este folyamán a spanyol csapat tartott nemzeti estet, ahol rengeteg spanyol ételt kipróbálhattunk, és betekintést nyerhettünk a spanyol kúlturába. 

A következő napot egy meditációs sétálással kezdtük, majd egy energizerrel folytattuk.  Ezután egy számolós activity következett, ahol fontos volt egymásra figyelnünk.  Majd a csapatok elkezdték bemutatni az előadásaikat, illetve megbeszélték a hiányosságokat, és a hibákat. 

Véget ért ez a projekt is, amit az előadásokkal zártunk. Illetve mindenki megtudta, hogy ki volt a titkos barátja a projekt alatt. Végül közösen reflektáltunk a projektre dixit kártyákat használva.

The project „Ask-Play-Act” was financed with the support of the European Commission through Erasmus+ Programme. This blog reflects only the author’s views, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Az „Ask-Play-Act” projekt az Európai Bizottság támogatásával jött létre, az ERASMUS+ Programon keresztül. Jelen bejegyzés csak a szerkesztő nézőpontját osztja meg, a Bizottság semmilyen formában nem vonható felelősségre az itt feltüntetett információkért.

logo e