Another Face of Social Media

another face of sm
Eng

Name: Another Face of Social Media
Partners: the bettermaking ifjúsági alapítvány | Euroactive NGO | Asociación K’MON | Be The Change NGO | Stowarzyszenie Inicjatyw Regionalnych | PLANBE PLAN IT BE IT
Duration: 13. 05. 2021. – 06. 06. 2021
Place: Online

Hun

Név: Another Face of Social Media
Partnerek: the bettermaking ifjúsági alapítvány | Euroactive NGO | Asociación K’MON | Be The Change NGO | Stowarzyszenie Inicjatyw Regionalnych | PLANBE PLAN IT BE IT
Időtartam: 2021. 05. 13. – 2021. 06. 06.
Helyszín: online

Objectives

= Gain knowledge about media and social media, cyberbullying, communication in the online environment, cultural aspects and European opportunities;
= Gain the ability to distinguish truth and false online, to better understand the negative effects of social media, to think critically and to analyze the information you receive, to use social media in a productive and useful way, to communicate and to share your opinion in public, to work in a team and to adapt to an intercultural environment etc.
= Last, but not least, you could develop your communication skills in the English language, could develop your digital competencies, gained more confidence in you and your abilities and you had the chance to make international friends.
= At the end of the youth exchange, you received a Youthpass Certificate that proves your participation in the project and validates and recognize your learning outcomes.

Célkitűzések

= Megismerni a közösségi médiát, a cyberbullying fogalmát, és a kommunikációt az online térben, kulturális aspektusokból megvilágítani azokat és megismertetni a résztvevőket azzal, hogy milyen lehetőségeket nyújt mindez Európában
= Megtanultuk, hogyan különböztessük meg az igaz és hamis online híreket, hogyan értsük meg jobban a közösségi média negatív hatásait, mi az a kritikus gondolkodás, és hogyan elemezzük a kapott információkat, hogyan használjuk hasznosan a közösségi médiát, hogyan osszuk meg a véleményünket a közösséggel, hogyan dolgozzunk csapatban és adaptálódjunk be egy interkulturális környezetbe
= Végül, de nem utolsó sorban, fejlesztettük az angol kommunikációs készségünket, fejlesztettük a digitális kompetenciáinkat, növeltük az önbizalmunkat a képességeinket illetően és esélyt kaptunk, hogy nemzetközi barátságokat kössünk
= Az ificsere végén kiosztottuk a YouthPass-okat amikkel igazolhatod a részvételedet a projectben, és bizonyítják a megszerzett tudást

Activities and Methods

Kick-off meeting (13th of May): during this session, we got to know each other, reviewed the detailed activity program and set up our learning objectives for the rest of the project.

Online sessions: These meetings we hold on weekends (from Friday to Sunday). During these sessions, we learnt about media and social media, fake news, cyberbullying, the good aspects of the internet, our behaviour in the online environment, digital footprint and digital citizenship etc. All these sessions were held in an interactive way – we had games, treasure hunts, digital escape rooms, etc. where we learned by playing.

Small group sessions: these were tasks in international groups that the participants had to do during the week. There were 2 tasks/week. For these sessions, they were able to develop their management skills, becuase they had to decide in the group how they will split the responsabilities and how they are are going to work to finish the tasks.

Game Nights: these were optional sessions where we met to play games, share thoughts, dance, drink something together (even though virtual) etc. The programme for these activities was totally flexible, so we decided together how often we met and for how long.

187784738 295841628836886 6891095206060317074 n

Aktivitások és programok

Kick-off meeting (május 13): ezen a foglalkozáson megismertük egymást, áttekintettük a részletes tevékenységi programot, és kitűztük tanulási céljainkat a projekt hátralévő részére.

Online foglalkozások: a meetingek a hétvégén zajlottak (péntektől vasárnapig). A foglalkozásokon tanultak a közösségi médiáról, a fake news-ról, a cyberbullying-ról, az internet hasznáról és a digitális állampolgárságról. Mindezek a foglalkozások interaktív módon zajlottak – volt játékunk, kincsvadászatunk, digitális szabadulószobánk stb., ahol játszva tanultunk.

Kis csoportos foglalkozások: ezek nemzetközi csoportokban végzett feladatok voltak, amelyeket a hét folyamán kellett elvégezniük a résztvevőknek. 2 feladat volt/hét. Ezeken a foglalkozásokon fejleszthették vezetési készségeiket, mert a csoportban kellett eldönteniük, hogyan osztják meg a felelősségeket, és hogyan dolgoznak a feladatok elvégzésén.

Esti program: ezek fakultatív foglalkozások voltak, ahol találkoztunk játszani, gondolatokat megosztani, táncolni, együtt inni valamit (akár virtuálisan is) stb. Ezeknek a tevékenységeknek a programja teljesen rugalmas volt, így közösen döntöttük el, hogy milyen gyakran és mennyi ideig találkozunk.

The project „Another Face of Social Media” was financed with the support of the European Commission through Erasmus+ Programme. This blog reflects only the author’s views, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

A „Another Face of Social Media” projekt az Európai Bizottság támogatásával jött létre, az ERASMUS+ Programon keresztül. Jelen bejegyzés csak a szerkesztő nézőpontját osztja meg, a Bizottság semmilyen formában nem vonható felelősségre az itt feltüntetett információkért.

logo e