AIM

Art in Motion

20220718 125415 eredmény
Eng

Name: AIM – Arts in Motion
Partners: the bettermaking Ifjúsági Alapítvány (Hungary), Asociación Xuvenil Arousa Moza (Spain), Stowarzyszenie Projektow Miedzynarodowych “Logos Polska” (Poland), Navissos (Serbia), ASOCIATIA BEYOND (Romania)

Duration: 14. 07. 2022. – 24. 07. 2022.
Place: Szentendre, Hungary

Hun

Név: AIM – Arts in Motion
Partnerek: the bettermaking Ifjúsági Alapítvány (Magyarország), Asociación Xuvenil Arousa Moza (Spanyolország), Stowarzyszenie Projektow Miedzynarodowych “Logos Polska” (Lengyelország), Navissos (Szerbia), ASOCIATIA BEYOND (Románia)
Időtartam: 2022. 07. 14. – 2022. 07. 24.
Helyszín: Szentendre, Magyarország

Objectives

= Our objective is strongly connected with Erasmus+ Program and New Narrative Europe’s focus on labour market and employability because we aim to improve the chances of youth to get employed and continue learning throughout their lives.
= Also, art can improve communication and interpersonal interactions and can lead to more sincere and profound human connections, shaping a more tolerant society that facilitates integration.
= Art is one of our primordial ways of expressing our feelings and knowledge, so humans have to experiment with what suits them best, in order to be able to excel in some area.

Célkitűzések

A célunk, kötődve az Erasmus+ programhoz és az Új Európai Narratívával kapcsolatban a fiatalok esélyeinek növelése a munkaerőpiacon, mert célunk, hogy növeljük az esélyeiket a foglalkoztatottságra az egész életen át tartó tanulás által.
Ezen kívül, a művészetek növelik a kommunikációt és egyéb interperszonális interakciók minőségét és egy sokkal őszintébb és mélyebb kommunikációnak teremti meg a lehetőségét, miközben egy toleránsabb társadalmat hoznak létre.
A művészetek képezik az önkifejezés és a tudás kifejezésének egyik fő ágát, így az emberek megtapasztalhatják, hogy a számos ágazat közül melyik illik legjobban hozzájuk, és milyen területeken lehetnek kiemelkedőek.

Activities and Methods

Young people need to know how to focus on their long-term goals, be true to themselves, be aware of their feelings, be able to empathize with others and have constructive communication. The activities proposed have the power of increasing the level of engagement in long-term activities related to personal education that will help young people manage with success the challenges faced in their daily lives.

Another  great project has started ,the purpose of which is to explore different art forms in order to gain greater self-knowledge. Promoting the importance of self-expression, get to know each other, intercultural dialogue, exploration of feelings, discovering themselves through games ,using theater, visual arts, and mindfulness as tools.

We started the first day with energizer Karabah horses and had a game to get to know each other and where we are from. After that we were divided into four groups and we tried to make some rules that should be followed during our time here. The next activity was drawing each other by many people contributing to drawing one person.  We then learned more about Erasmus+ programs and had an assignment of acting out 8 competencies. Also, we had the opportunity to write a portrait of ourselves, and write our thoughts, expressions, skills, passion, motivation and intention. At the end of the day, we tried to express the needs of our groups and campus.

The second day welcomed us with sunny weather, and started the first workshop about dance and movement. We had a chance to participate in seven exercises. Firstly, we did a breathing exercise, then we had a 3-minute meditation.

The second part of the day began with some capoeira class. The tutor of capoeira took care of us and showed us some steps. He helped us with making proper moves. The next activity was human chess. After dinner, we participated at a concert in Szentendre.  And that was the end of the second day of our adventure.

We started the 3rd day with an  energizer Ninja game. Next we had a discussion about how emotions connect with art. We divided in groups and did role plays to show some wrong coping mechanisms.

Second part of the day begun with activity about emotions in photography and we talked about how art connects with photography. Then we tired to show some emotions by taking pictures of the eggs. In the evening we had Intercultural Evening. Polish team and Romanian made a presentation and prepared a delicious food from their countries.

On day 4, we started the day with Walking Talking.  Each participant had to choose 1 person. By walking for 15 minutes, they had a chance to communicate with each other. After that short session, we had meditation by the medows introduced by Cristina. In the 2nd session, we had activity by the river in the woods called Walk on Mars. Participants had to act like aliens in the wilderness and write what they observed. At the end some of us shared what we observed.  After lunch, we had Creativity Boosters. Then we had a Journaling Exercise. Previous Creativity boosters along with this Journaling activity were really good examples of Flow theory and we felt very in the moment, happy and focused.  After that the Spanish team started by the first by introducing spanish culture. The Serbian team continued and also presented their own culture.

We started the fifth day with an activity was Walking Talking about how you see yourself from the outside. Next we have brainstorm about mindfulness and being in the moment. Then we all went to toilets to do our activities – Learning Labirithy. Then we have dance classes, it was really fun.

The 6th day has started  with a drawing activity, where each participant expressed how they imagine their life in the form of a pie chart. Later, two participants held activities during the day, presenting their theater talents, and everyone could try out what it’s like to act in a play.

The seventh day has arrived and we started the day with an acrobatic activity in a very quiet and peaceful area.  Since today was an open-space day, some of the participants prepared programs for today.  We continued the day with Maja’s workshop, which was a fun activity. We gave a massage to each other and hold a laughing session together to empower our happiness. In the next day the workshop was held by Julia, we wrote a song together and sang them accompanied by a ukulele.

In the last day  the participants visited Szentendre, then we reflected on the whole project together, filling out a questionnaire where questions about the project had to be answered.

Aktivitások és programok

A fiataloknak tudniuk kell, hogyan összpontosítsanak hosszú távú céljaikra, hogyan legyenek hűek önmagukhoz,hogy tisztában legyenek az érzéseikkel, képesek legyenek együttérzni másokkal és konstruktív kommunikációt folytatni. A tevékenységek képesek növelni a személyes oktatással kapcsolatos hosszú távú tevékenységekben való részvétel szintjét, amelyek segítenek a fiataloknak sikeresen kezelni a mindennapi életük során felmerülő kihívásokat.

Egy nagyszerű projekt vette kezdetét július 15-én, amelynek célja a különböző művészeti formák feltárása a nagyobb önismeret megszerzése érdekében. Az önkifejezés fontosságának előmozdítása, ismerkedés, a kultúrák közötti párbeszédhez, az érzések felfedezéséhez, és önmagunk felfedezése.

Az első napot egy energizer activity-vel kezdtük, hogy jobban megismerjük egymást. Ezt követően közösen megbeszéltük, hogy milyen fontos szabályokat kell betartanunk a projekt alatt. Majd az Erasmus+ programokról beszéltünk, és 8 a kompetenciáról. Továbbá lehetőségünk volt portrét készíteni magunkról, leírni a gondolatainkat, megnyilvánulásainkat, képességeinket, szenvedélyünket, motivációinkat és szándékainkat. A nap végén megpróbáltuk kifejezni a csoport igényeit.

A második napon napsütéses idő fogadott bennünket, és megkezdtük az első workshopot ahol meditációs gyakorlatokat végeztünk. A nap második részében néhány Capoeira harci állást tanultunk meg, leginkább az alapokat, majd egy Human Chess nevű energizerrel folytattuk. Vacsora után egy szentendrei koncertre mehettek el a résztvevők, ahol leginkább tradicionális tánc és mulatság várta az érkezőket.

A harmadik napot egy újabb energizerrel kezdtük, hogy mindenki feltöltődve kezdhesse a napot. Ezután arról beszélgettünk, hogy az érzelmek hogyan kapcsolódnak össze a művészettel. Csoportokat alkottunk és szerepjáték által bemutattuk, az emberi szükségleteket. A nap második része a fotózás érzelmeivel kapcsolatos tevékenységgel kezdődött, ahol arról beszélgettünk, hogy milyen fontos szerepe van a fotózásnak a művészethez. Az volt a feladat , hogy érzelmeket mutassunk ki tojások fényképezésével. Este Interkulturális este volt ahol a lengyel és a román csapat prezentációt tartottak az országukról majd olyan ételeket kostoltunk amiket ők hoztak a hazájukból.

A negyedik napot egy Walking Talking tevékenységgel kezdtük . Minden résztvevőnek egy személyt kellett választania, majd egy 15 perces séta során lehetőségük volt beszélniük egymással egy adott témával kapcsolatosan. Ezt a rövid foglalkozást követően egy 10 perces meditációt tartottunk. Majd a nap második felét egy erdős részen folytattuk, ahol, a Walk in Mars nevű activity-re került sor. A résztvevőknek idegenként kellett viselkedniük, és le kellett írniuk azokat a tárgyakat, amiket megfigyeltek. A végén néhányan megosztották velünk, amit megfigyeltek. Ezt követően a spanyol csapat szintén bemutatott pár szokást, hagyományt és ételt az országukról, majd a szerb csapat folytatta, szintén érdekes szokásokat, és ételeket bemutatva.

Az ötödik nap is eljött, amit szintén egy Walking Talking-al kezdtünk. A beszélgetés témája az volt, hogy hogyan látod magadat kívülről. A napot egy Labirintus tevékenységgel folytattuk, ahol a résztvevők a kreativitásukat használva kellett megtalálniuk a helyes utat. Majd a nap végén egy tánctanár segítségével megtanultunk egy pörgős spanyol táncot.

A hatodik nap egy rajzos tevékenységgel kezdődött, ahol minden résztvevő kördiagram formájában mutathatta be, hogyan képzeli el az életét. A továbbiakban két résztvevő tartott foglalkozást, bemutatva színházi tehetségüket.

Elérkezett a hetedik nap, amit akrobatikus tevékenységgel kezdtünk egy nagyon csendes és békés környéken. A napot Maja energizer tevékenységével folytattuk, ami a „Pizza maker” volt. Egy olyan tevékenység, ahol a résztvevők megmaszírozhatták egymás hátát, ami ráfért mindenkire a nap végén. Másnap Julia tartotta a workshopot, közösen írtunk egy dalt és ukulele kíséretében elénekeltük.

Az utolsó napon Szentendrére látogattak el a résztvevők, majd közösen reflektáltunk a projekt egészére egy kérdőív kitöltésével, ahol a projekttel kapcsolatos kérdésekre kellett választ adni.

The project „AIM – Arts in Motion” was financed with the support of the European Commission through Erasmus+ Programme. This blog reflects only the author’s views, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Az „AIM – Arts in Motion” projekt az Európai Bizottság támogatásával jött létre, az ERASMUS+ Programon keresztül. Jelen bejegyzés csak a szerkesztő nézőpontját osztja meg, a Bizottság semmilyen formában nem vonható felelősségre az itt feltüntetett információkért.

logo e