Reframe

343965187 782572823591753 7222398507900204950 n eredmény
Eng

Name: Reframe
Duration: 28. 04. 2023. – 07. 05. 2023.
Place: Subotica, Serbia

Hun

Név: Refreme
Időtartam: 2023. 04. 28. – 2023. 05. 07.
Helyszín: Szabadka, Szerbia

Objectives

Built a community of practice on narrative change thinking and provided a safe and supportive environment to allow for the growth of NGO’s in the area
To gain knowledge and skills for youth about migration and situation in Europe nowadays, by using peer to peer activities and different methods of non-formal education
To involve young people from Europe to stand out in their communities with the topic about migration
To empower young people who will participate in this project to investigate their communities and identify public and social narratives about people who are faced with migration nowadays
According to investigation, to teach participants how to create and run
digital online campaign (using digital tools), in order to promote digital positive narratives referring to migration and people on move
To promote New Programme for period 2021 – 2027 and opportunities which this program is providing

Célkitűzések

Gyakorlati közösséget hozott létre a narratív változásról szóló gondolkodásmóddal kapcsolatban, és biztonságos és támogató környezetet biztosított a területen működő nem kormányzati szervezetek növekedésének lehetővé tételéhez.
A fiatalok ismeretek és készségek megszerzése a migrációval és a mai európai helyzettel kapcsolatban, a kortársaktól a kortársaknak szóló tevékenységek és a nem formális oktatás különböző módszereinek felhasználásával.
Az európai fiatalok bevonása, hogy a migráció témájáról beszéljenek közösségeikben.
A projektben részt vevő fiatalok képessé tétele arra, hogy megvizsgálják közösségeiket, és azonosítsák a migrációval szembesülő emberekről szóló nyilvános és társadalmi narratívákat.
A vizsgálatnak megfelelően megtanítani a résztvevőket arra, hogyan hozzanak létre és futtassanak digitális online kampányt (digitális eszközök felhasználásával) a migrációval és a mozgásban lévő emberekkel kapcsolatos pozitív digitális narratívák népszerűsítése érdekében.
A 2021-2027 közötti időszakra vonatkozó új program és a program által kínált lehetőségek népszerűsítése.

About the project

Migration is one of the key challenges within the European Union in the last years. Migration is driven by a number of push and pull factors – and narratives play an important part in shaping these factors and in influencing decisions about destinations, routes and expectations of migrants once they arrived.

For instance, feedback from migrants back to their country of origin can influence the image or perception of Europe and thus affect migration both in a positive and negative way. As in many European countries, a fear-driven discourse about migration is becoming more mainstream, setting the boundaries of “acceptable” policy choices to measures driven by protection, security and exclusion.

How we perceive and speak about migrants and migration – the narrative – plays a fundamental role in guaranteeing equality and the human rights of migrants.

 

A projektről

A migráció az elmúlt évek egyik legfontosabb kihívása az Európai Unióban. A migrációt számos támogató és gátló tényező mozgatja, és a narratívák fontos szerepet játszanak e tényezők alakításában, valamint a célállomásokról, útvonalakról és a migránsok érkezése utáni elvárásairól szóló döntések befolyásolásában.

Például a migránsoktól a származási országukba érkező visszajelzések befolyásolhatják az Európáról alkotott képet vagy megítélést, és így pozitív és negatív irányban is befolyásolhatják a migrációt. Sok európai országban, a migrációról szóló, félelemvezérelt diskurzus egyre inkább a főáramba kerül, és a védelem, a biztonság és a kirekesztés által vezérelt intézkedésekre szabja az „elfogadható” politikai döntések határait.

A migránsokról és a migrációról alkotott képünk és beszédünk – a narratíva – alapvető szerepet játszik az egyenlőség és a migránsok emberi jogainak garantálásában.

Én nagyon jól éreztem magam, nagyon jó társaság volt és a feladatokkal is sok emléket, jó élményt  szereztünk. Én sokat tanultam arról milyen helyzetben élnek a migránsok más országokban és milyen utat kell megtenniük azért, hogy Europába juthassanak, milyen nehézségeik lehetnek egy új országban, kontinensen. Nagyon szívesen vennék még részt Erasmus programokon.

Participant #1

Először azzal szeretném kezdeni a szabadkai Erasmus+ beszámolómat, hogy nagyon hálás vagyok azért, hogy Én, illetve Mi 5-en, mint egy kis csapat vehettünk részt ezen a programon, és hogy minket választottak be. 

Őszintén meglepődtem, mivel nem vettem részt még ilyen jó Erasmuson, gyönyörű volt a hely, a programok nagyon jól lettek megrendezve, illetve összeszedett volt. A téma a migráció volt, kisebb előismeretekkel jöttünk, viszont sokkal többel érkeztünk vissza. Úgy gondolom, mindenki számára sikeres volt ez a kaland, hisz egy újabb világot láthattunk meg, újabb szempontokat ismerhettünk meg.

Nagyon örülök, hogy “rákényszerítettek” arra, hogy prezentációkat készítsünk és adjunk elő negyven embernek, mivel ez által megtanultunk nagyobb tömeg előtt szerepelni, beszélni és előadni. Szinte csak olyan programok voltak, ahol csoportban kellett dolgozni, ezzel is fejlesztve ezt a készséget, mellesleg jobban megismertük így egymást.

Participant #2

This project in Subotica really exceeded my expectations in various senses. Not only did it provide insight and knowledge into the topic of migration in a playful and interactive way,  it also made it possible for me to connect with extraordinary people from all around Europe. I’m so grateful for everyone who made this possible because I feel like I gained so much during these 8 days, and I’ll definitely apply for other similar projects in the future.

Participant #3

The project „Reframe” was financed with the support of the European Commission through Erasmus+ Programme. This blog reflects only the author’s views, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

A „Reframe” projekt az Európai Bizottság támogatásával jött létre, az ERASMUS+ Programon keresztül. Jelen bejegyzés csak a szerkesztő nézőpontját osztja meg, a Bizottság semmilyen formában nem vonható felelősségre az itt feltüntetett információkért.

logo e