Soft Skills are fun

the project took place from January of 2023 to December 2023

About the project

We see that the younger generation is often struggling with finding their purpose in life, and sometimes they also want to do something positive for the society but they don’t know how to do it. We live in times where creativity and innovation are very important skills, and if we don’t make use of them, we will not be able to evolve and to keep up with the rapid changes in society. We have to gather up and make sure we contribute to these bigger and bigger gaps that are being created by understanding the bigger picture first. Young people need to take leadership roles and to become active citizens and active members in their communities, which will also influence a lot their personal growth. They will also be able to meet other young people, set objectives and create together. We want to give the chance for more young people and from the rural area to get involved in Erasmus Plus and Solidarity Projects, so we will promote projects and initiatives to our target group and facilitating their access, by helping them write applications and create their CV. This kind of youth opportunities have been very useful for us, so we want to also give others a glimpse of it and the benefits it brings. We want to share with our local community the importance of contributing to social change, and the fact that we all have the ability to do so, first step is wanting to learn and to improve. We will share with our participants numerous tools that can bring improvement in the daily life. The project will give a sense of responsibility to young people, by letting them create individually and in groups, inspiring them, supporting them and giving them tasks that they will take to an end, using their best skills to do so. We want to have more events in the community, so therefore the community can get more united and stronger in our actions. We want to facilitate space for creating a shift from an individual mindset to a collective one. The activities that we propose and their results are aimed to facilitate interaction between people, on topics that are not often being approached in schools. We want to give youngsters an impulse for their individual development, starting the path of personal improvement. We are also planning to give youth an impulse and incentives for talking in English, as well as creating the environment for it. We realize how much the language skills have been helping us throughout our lives, and we also see that many young people are facing struggles with it.

The project aimed to involve elderly into day-to-day activities and make them feel seen and heard, as many of them are confronted with the problem of loneliness.
We also helped elderly people from our community with different chores, such as gathering grapes, replanting trees, clear out the leaves etc. In our project, we offered them massage devices, as they witnessed they were struggling with chronic pains.

Regarding the workshops organized within the project, we crafted juggling tools by filling bags with rice and then securing them in socks through sewing. Participants have been teaching one another how to juggle using different tools. We also created decorations using several natural elements, such as sticks, stones, fruits. We learned how to knit from the elderly community.
To ensure our overall well-being and physical health, we also organized a rejuvenating stretching session. Participants were able to unwind, release tension, and improve their flexibility, adding a refreshing touch to the month’s events.

As the group was interested in practicing and improving photography skills, the project hosted activities on it. We also had a wonderful opportunity to organize a Budapest photo walk, where we got to know, from the participants, about the little copper statues hiding around Buda.

We also invited the group to participate in a session of debating and storytelling.

Overall, we had a great time together, cooking, playing games to know each other, and reflecting upon our goals in life and establishing paths on how to achieve them.

A projektről

Azt látjuk, hogy a fiatalabb generáció gyakran küzd azzal, hogy megtalálja az életcélját, és néha ők is szeretnének valami pozitív dolgot tenni a társadalomért, de nem tudják, hogyan tegyék. Olyan időket élünk, amikor a kreativitás és az innováció nagyon fontos készségek, és ha nem használjuk ki őket, nem leszünk képesek fejlődni és lépést tartani a társadalom gyors változásaival. Össze kell szednünk magunkat, és gondoskodnunk kell arról, hogy hozzájáruljunk ezekhez az egyre nagyobb és nagyobb szakadékok kialakulásához úgy, hogy először is megértjük az átfogó képet. A fiataloknak vezető szerepet kell vállalniuk, és aktív polgárokká és aktív tagokká kell válniuk közösségeikben, ami nagyban befolyásolja személyes fejlődésüket is. Képesek lesznek más fiatalokkal is találkozni, célokat kitűzni és együtt alkotni. Szeretnénk esélyt adni arra, hogy minél több vidéki fiatal és fiatal vidéki ember vehessen részt az Erasmus Plus és a Szolidaritás projektekben, ezért a projekteket és kezdeményezéseket népszerűsíteni fogjuk a célcsoportunk körében, és megkönnyítjük a hozzáférésüket, segítve őket a pályázatok megírásában és az önéletrajzuk elkészítésében.

Az ilyen jellegű ifjúsági lehetőségek nagyon hasznosak voltak számunkra, ezért szeretnénk másoknak is bepillantást engedni ebbe és az ebből származó előnyökbe. Szeretnénk megosztani a helyi közösséggel, hogy milyen fontos hozzájárulni a társadalmi változásokhoz, és hogy mindannyian képesek vagyunk erre, az első lépés, hogy tanulni és fejlődni akarunk. Számos olyan eszközt fogunk megosztani résztvevőinkkel, amelyek javulást hozhatnak a mindennapi életben. A projekt felelősségérzetet ad a fiataloknak, azáltal, hogy hagyjuk őket egyénileg és csoportosan alkotni, inspiráljuk őket, támogatjuk őket, és olyan feladatokat adunk nekik, amelyeket a legjobb képességeiket felhasználva a végére visznek. Szeretnénk, ha több rendezvényt tartanánk a közösségben, hogy ezáltal a közösség egységesebbé és erősebbé váljon a cselekvéseinkben. Szeretnénk teret biztosítani az egyéni gondolkodásmódról a kollektív gondolkodásmódra való áttérés megteremtéséhez. Az általunk javasolt tevékenységek és azok eredményei arra irányulnak, hogy elősegítsék az emberek közötti interakciót, olyan témákban, amelyeket az iskolákban nem gyakran közelítenek meg.

We want to give youngsters an impulse for their individual development, starting the path of personal improvement. We are also planning to give youth an impulse and incentives for talking in English, as well as creating the environment for it. We realize how much the language skills have been helping us throughout our lives, and we also see that many young people are facing struggles with it.

The project „Entrepreneurship and Social Change” was financed with the support of the European Commission through Erasmus+ Programme. This blog reflects only the author’s views, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

A „Entrepreneurship and Social Change” projekt az Európai Bizottság támogatásával jött létre, az ERASMUS+ Programon keresztül. Jelen bejegyzés csak a szerkesztő nézőpontját osztja meg, a Bizottság semmilyen formában nem vonható felelősségre az itt feltüntetett információkért.

278838228 2926737400951030 8049709587272538934 n