Better Together

Eng

Name: Better Together
Partners: Romania, Hungary, Italy, Greece, France, North-Macedonia, Poland, Portugal
Duration: 16-23 November 2022
Place: Ramnicu Valcea, Romania

Hun

Név: Better Together
Partnerek: Románia, Magyarország, Olaszország, Görögország, Franciaország, Észak-Macedónia, Lengyelország, Portugália
Időtartam: 2022. 10. 16-23.
Helyszín: Ramnicu Valcea, Romania

314788781 2138951246300278 3434149076399428148 n eredmény

Objectives

The aim of our mobility is to increase level of inclusion through this objectives:
= Increase the level of knowledge of 18 youth workers about group dynamics during a TC organized in Ramnicu Valcea between16 th to 23 th of November 2022
=  Provide the participants at our TC with specific hands on tools related to group dynamics – coaching, conflict management, team building
=  Increase self awareness for 18 youth workers about their role in a group
=  To foster cooperation between the 6 NGOs partnering for this training course by setting up 3 online common resources (online toolbox, Facebook group, YouTube account, podcast, video journaling, blog…)

Célkitűzések

Mobilitásunk célja, hogy e célkitűzések révén növeljük a befogadás szintjét:
= 18 ifjúságsegítő ismereteinek növelése a csoportdinamikáról a Ramnicu Valceában 2022. november 16-23. között szervezett TC során.
= A csoportdinamikával kapcsolatos konkrét gyakorlati eszközökkel – coaching, konfliktuskezelés, csapatépítés – ellátni a TC résztvevőit.
= 18 ifjúságsegítő önismeretének növelése a csoportban betöltött szerepükkel kapcsolatban.
= A képzésben partneri szerepet vállaló 6 civil szervezet közötti együttműködés elősegítése 3 közös online erőforrás létrehozásával (online eszköztár, Facebook-csoport, YouTube-fiók, podcast, videónapló, blog…).

Summary of the project

The aim of BETTER TOGETHER project is to make non-formal education methods more popular among youth workers and encourage them to create and use such new methods in their dayto-day activities. Emphasis will be put on empowering youth workers directly participating in the project to create and test their own nonformal activities in approaching topics like communication, assertiveness, conflict resolution and problem solving, roles and leadership while exploring the stages of group dynamics. Ultimately they will contribute to the spread of these resources community-wide.

A projekt összegzése

A BETTER TOGETHER projekt célja, hogy a nem formális oktatási módszereket népszerűbbé tegye az ifjúságsegítők körében, és arra ösztönözze őket, hogy ilyen új módszereket hozzanak létre és használjanak mindennapi tevékenységeik során. A hangsúlyt a projektben közvetlenül részt vevő ifjúságsegítők képessé tételére helyezzük arra, hogy saját nem formális tevékenységeket hozzanak létre és teszteljenek olyan témák megközelítése során, mint a kommunikáció, az asszertivitás, a konfliktuskezelés és problémamegoldás, a szerepek és a vezetés, miközben a csoportdinamika szakaszait tárjuk fel. Végső soron hozzájárulnak majd ezen erőforrások közösségi szintű elterjesztéséhez.

The project „Better Together” was financed with the support of the European Commission through Erasmus+ Programme. This blog reflects only the author’s views, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Az „Better Together” projekt az Európai Bizottság támogatásával jött létre, az ERASMUS+ Programon keresztül. Jelen bejegyzés csak a szerkesztő nézőpontját osztja meg, a Bizottság semmilyen formában nem vonható felelősségre az itt feltüntetett információkért.

logo e